STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Giáp Thị Dịu
Lạng Giang - Bắc Giang
Công nghệ 4.0 CNTT-034932 20/10/2018
2 Hà Thị Nguyễn
Lạng Giang - Bắc Giang
Khoai tây chiên AT-034931 20/10/2018
3 Hà Thị Nguyễn
Lạng Giang - Bắc Giang
Gà rán KFC AT-034930 20/10/2018
4 Hoàng Văn Huế
Yên Thế - Bắc Giang
Khởi nghiệp từ rác CNKT-034929 20/10/2018
5 Hà Thị Nguyễn
Lạng Giang - Bắc Giang
Chuối Chiên AT-034928 20/10/2018
6 Đặng Thu Huyền
Trường Đại học nông lâm Bắc Giang - Bắc Giang
Xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học MT-034927 20/10/2018
7 Giáp Thị Dịu
Lạng Giang - Bắc Giang
Hội chợ ẩm thực AT-034926 20/10/2018
8 Hoàng Văn Huế
Yên Thế - Bắc Giang
quản lý Đoàn viên bằng File mềm TCVTTHC-034925 20/10/2018
9 Hà Thị Nguyễn
Lạng Giang - Bắc Giang
Ngô Chiên AT-034924 20/10/2018
10 Đặng Thu Huyền
Trường Đại học nông lâm Bắc Giang - Bắc Giang
Tổ chức các hoạt động gây quỹ vì người nghèo CTTT-034923 20/10/2018
11 Hoàng Văn Huế
Yên Thế - Bắc Giang
Đàn gà của tôi NLNN-034922 20/10/2018
12 Hà Thị Nguyễn
Lạng Giang - Bắc Giang
Cơm bọc trứng cút AT-034921 20/10/2018
13 Hoàng Văn Huế
Yên Thế - Bắc Giang
Hợp tác xã nông nghiệp xanh, sạch CCHC-034920 20/10/2018
14 Dương Văn Linh
Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh - Quảng Trị
giáo dục phát triển GDDT-034919 20/10/2018
15 Giáp Thị Dịu
Lạng Giang - Bắc Giang
Chè dừa non AT-034918 20/10/2018
16 Hà Thị Nguyễn
Lạng Giang - Bắc Giang
Bánh hành tây chiên giòn AT-034917 20/10/2018
17 Đặng Thu Huyền
Trường Đại học nông lâm Bắc Giang - Bắc Giang
Thu nhặt chất thải hữu cơ MT-034916 20/10/2018
18 Hoàng Văn Huế
Yên Thế - Bắc Giang
Thùng rác di động CCHC-034915 20/10/2018
19 Hà Thị Nguyễn
Lạng Giang - Bắc Giang
Khoai tây que AT-034914 20/10/2018
20 Hà Thị Nguyễn
Lạng Giang - Bắc Giang
Cách làm snack khoai tây lắc phô mai AT-034913 20/10/2018