STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Hội nghị tuyên truyền \"Thanh niên Tịnh Biên đồng hành cùng hàng Việt Nam\" và Gameshow \"Thử tài đón giá CTTT-097612 13/02/2019
2 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Tuyên dương thanh niên tiên tiến \"Học tập và làm theo lời Bác’’ GDDT-097611 13/02/2019
3 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Xây cây cầu giao thông nội đồng nông thôn XHCD-097610 13/02/2019
4 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Lắp đặt cây gạt bơm nước khoang bằng tay cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. XHCD-097609 13/02/2019
5 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình tình nguyện quốc tế XHCD-097608 13/02/2019
6 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế\" XHCD-097607 13/02/2019
7 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Ngôi nhà tiết kiệm\" TK-097606 13/02/2019
8 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Góp nhặt yêu thương\" TK-097605 13/02/2019
9 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Tiết kiệm, chống lãng phí\" TK-097604 13/02/2019
10 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Gian hàng 0 đồng\" XHCD-097603 13/02/2019
11 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Nuôi heo đất khuyến học\" XHCD-097602 13/02/2019
12 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Thanh niên tình nguyện tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn\" XHCD-097601 13/02/2019
13 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Vườn rau thanh niên\" TK-097600 13/02/2019
14 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Giúp thanh niên thoát nghèo\" XHCD-097599 13/02/2019
15 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Hủ gạo tình thương\" XHCD-097598 13/02/2019
16 Huyện đoàn Sa Thầy
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Kon Tum
Tăng thu nhập từ nuôi gà thịt thả vườn KD-097597 13/02/2019
17 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Trồng cây ăn quả thu nhập cao NLNN-097596 13/02/2019
18 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Tăng thu nhập từ buôn bán online KD-097595 13/02/2019
19 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Nâng cao thu nhập của thanh niên bằng những nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội KD-097594 13/02/2019
20 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Xử lý các vi phạm lấn chiếm các công trình công cộng HDHNHC-097593 13/02/2019