STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Lăng thị viện
Lục Ngạn - Bắc Giang
Trồng rừng, bảo vệ rừng MT-028186 17/10/2018
2 Nguyễn Thế Minh Quân
Lạng Giang - Bắc Giang
TĂNG CƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG -NGĂN CHẶN TAI NẠN GIAO THÔNG GTVT-028185 17/10/2018
3 Tran thu hien
Lạng Giang - Bắc Giang
Trồng cây luân canh NLNN-028184 17/10/2018
4 Nguyễn Hoài Ngọc
Lạng Giang - Bắc Giang
Cách nấu cơm AT-028183 17/10/2018
5 Tran thi thu hien
Lạng Giang - Bắc Giang
Ứng dụng quản lý vườn nho NLNN-028182 17/10/2018
6 Nguyễn Thị Mến
Lạng Giang - Bắc Giang
Sử dụng mạng xã hội CNTT-028181 17/10/2018
7 lê thanh tuấn
Lạng Giang - Bắc Giang
Tuyen truyen CTTT-028181 17/10/2018
8 Tran thu hien
Lạng Giang - Bắc Giang
Biển báo giao thông bằng sắt vụn GTVT-028180 17/10/2018
9 lê thanh tuấn
Lạng Giang - Bắc Giang
Cai cach hanh chinh CNTT-028179 17/10/2018
10 Hoàng Diệu
Lục Ngạn - Bắc Giang
du lịch Hồ Cấm Sơn DLGT-028178 17/10/2018
11 Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Lạng Giang - Bắc Giang
Chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT GTVT-028177 17/10/2018
12 Vũ Hải Hà
Lục Ngạn - Bắc Giang
Luộc trứng AT-028176 17/10/2018
13 Bùi Hoàng Phúc
Lấp Vò - Đồng Tháp
Trồng rau trên bè nhựa tái chế mùa nước nổi NLNN-028175 17/10/2018
14 trương đan thanh
Đông Hà - Quảng Trị
điều cần thiết để phát huy câu lạc bộ hiện nay CTTT-028174 17/10/2018
15 lê thanh tuấn
Lạng Giang - Bắc Giang
Am thuc CNKT-028173 17/10/2018
16 nguyễn thị thu huyền
Hiệp Hòa - Bắc Giang
sử dụng nhưng loại rác thải dư thừa khí bioga thừa để tạo ra năng lượng điện CNKT-028172 17/10/2018
17 Tran thu hien
Lạng Giang - Bắc Giang
Học luật giao thông GTVT-028171 17/10/2018
18 trương thi nhất
Lục Ngạn - Bắc Giang
Món ăn truyền thống AT-028170 17/10/2018
19 Nguyễn Thị Lan Anh
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Bắc Giang
Cách Nấu Canh Cua ngon nhất AT-028169 17/10/2018
20 Bùi Thị Hằng
Lục Ngạn - Bắc Giang
Bảo vệ môi trường MT-028168 17/10/2018