STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Hảo tcv 10a3
Chư Sê - Gia Lai
làm chậu hoa bằng chai lọ MT-093773 13/12/2018
2 Mai Ngọc Thư 10a1tcv
Chư Sê - Gia Lai
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng NLNN-044252 13/12/2018
3 Nguyễn Thị Ngọc Như 10a1tcv
Chư Sê - Gia Lai
Máy lọc nước biển thành nước ngọt CNKT-044234 13/12/2018
4 Lê Thị Ngọc Huyền 10a1tcv
Chư Sê - Gia Lai
Xây dựng các thùng quyên góp ủng hộ người khó khăn ở nơi công cộng XHCD-040280 13/12/2018
5 Nguyễn Nhật Linh 10a1tcv
Chư Sê - Gia Lai
Đưa âm nhạc vào trung học phổ thông GDDT-038553 13/12/2018
6 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Thiếu nhi với Văn hóa môi trường MT-093690 13/12/2018
7 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Đội vé số tình thương CTTT-093688 13/12/2018
8 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Vườn rau - Vuông tôm NLNN-093687 13/12/2018
9 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Bảo vệ và nâng cao chất lượng tôm vùng U Minh Thượng NLNN-093685 13/12/2018
10 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Nâng cao chất lượng Cán bộ Đoàn CLCBCNVC-093683 13/12/2018
11 Cái Tiến Nguyện
An Minh - Kiên Giang
Tập hợp Đoàn viên thanh niên qua Zalo,facebook UDCNTT-093679 13/12/2018
12 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Vườn rau - Vuông tôm NLNN-093674 13/12/2018
13 Cái Tiến Nguyện
An Minh - Kiên Giang
Mô hình\" Chi Đoàn bảo vệ môi trường\" CTTT-093671 13/12/2018
14 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Bảo vệ và nâng cao chất lượng tôm vùng U Minh Thượng NLNN-093669 13/12/2018
15 Nguyễn Hoàng Duy
Giồng Riềng - Kiên Giang
Mô hình vườn cây ăn trái hữu cơ áp dụng Hệ thống tưới nhỏ giọt NLNN-093649 13/12/2018
16 Hoàng Thanh Hà
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tổ chức Câu lạc bộ “hát nhạc dân ca, tài tử” trong trường học. GDDT-093618 13/12/2018
17 Nguyễn Minh Thư - 10a2 - TCV
Chư Sê - Gia Lai
Cách làm mứt khoai tây AT-093609 13/12/2018
18 Nguyễn Hải Yến - 10a2 - TCV
Chư Sê - Gia Lai
Cách làm mứt khoai lang AT-093608 13/12/2018
19 Nguyễn Thủy Tiên - 10a2 - TCV
Chư Sê - Gia Lai
Cách làm mứt dừa lá dứa AT-093607 13/12/2018
20 nguyễn thị thu sang -chư sê - gia lai - 10a2
Chư Sê - Gia Lai
Cách làm gà hầm cay kiểu hàn AT-093606 13/12/2018