STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác phòng chóng chữa cháy ở các trường học YTK-097637 14/02/2019
2 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác tuyên truyền luật an ninh mạng CNKT-097636 14/02/2019
3 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị trấn Sa Thầy CTTT-097635 14/02/2019
4 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác quản lý, xử lý vi phạm môi trường khu vực thị trấn XHCD-097634 14/02/2019
5 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Thanh niên tham gia giữ gìn trận tự chính trị khi có tình trạng tụ tập đông người XHCD-097633 14/02/2019
6 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác thanh niên xung kích tham gia tình nguyện giúp đỡ người dân các vùng có nguy cơ thiên tai, lũ lụt. XHCD-097632 14/02/2019
7 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác điều tra, xử lý vi phạm trộm cắp tài sản XHCD-097631 14/02/2019
8 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy bài tập Vật lý bậc THPT CTTT-097630 14/02/2019
9 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình gameshow thanh niên “Giúp bạn vượt khó” XHCD-097624 13/02/2019
10 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình sản xuất và kinh doanh cây dược liệu Vùng 7 núi Thiên Ân KD-097623 13/02/2019
11 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình sản xuất và kinh doanh mứt thốt nốt KD-097622 13/02/2019
12 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình sản xuất và kinh doanh chậu gỗ trồng cây KD-097621 13/02/2019
13 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng và rau thủy canh bằng đèn led CNKT-097620 13/02/2019
14 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
mô hình Hội thi “Tuổi 18 thanh lịch’’ VHNT-097619 13/02/2019
15 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình “Môn học tôi yêu” GDDT-097618 13/02/2019
16 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Liên hoan văn hóa truyền thống thanh niên bốn dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer VHNT-097617 13/02/2019
17 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tình nguyện XHCD-097616 13/02/2019
18 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Chương trình tình nguyện quốc tế \"Chắp cánh ước mơ\" GDDT-097615 13/02/2019
19 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Chương trình “Vui hè trải nghiệm” GDDT-097614 13/02/2019
20 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Chương trình Nuôi heo dất tặng heo giống XHCD-097613 13/02/2019