STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Trung Tiến
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Tổ chức đào tạo sử dụng nguồn nhân lực trình độ trung cấp, cao đẳng GDDT-012915 01/10/2018
2 Nguyễn Thị Diễm
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán đến tính minh bạch thông tin tài chính GDDT-012914 01/10/2018
3 Lê Hương Bình
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Nghiên cứu áp dụng kế toán quản trị môi trường tại các doanh nghiệp nuôi cá tra tỉnh Vĩnh Long GDDT-012913 01/10/2018
4 Nguyễn Trung Tiến
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nấm bào ngư tại tỉnh Vĩnh Long GDDT-012912 01/10/2018
5 Võ Thanh Trúc
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của hợp tác xã rau an toàn Phước Hậu huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long GDDT-012911 01/10/2018
6 Phòng Hồ sơ Ninh Thuận
Công an tỉnh - Ninh Thuận
Giải trí DLGT-012910 01/10/2018
7 Vũ Kiến Phúc
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế tại một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam GDDT-012909 01/10/2018
8 Lê Quốc Kiên
Trường Đại học xây dựng miền Tây - Vĩnh Long
Ý tưởng thiết kế bàn xếp thành kệ trưng bày độc đáo TCMN-012908 01/10/2018
9 Phạm Minh Triết
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Giải pháp bền vững cho doanh nghiệp nhỏ và vừa VN khi gia nhập TPP GDDT-012907 01/10/2018
10 Phòng Hồ sơ Ninh Thuận
Công an tỉnh - Ninh Thuận
Cải cách giáo dục GDDT-012906 01/10/2018
11 Lê Hương Bình
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU tác động đến xuất nhập khẩu của các ngành công nghiệp Việt Nam GDDT-012905 01/10/2018
12 Bùi Thành Quí
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các hộ trồng cây ăn trái tại Tỉnh Vĩnh Long GDDT-012904 01/10/2018
13 Nguyễn Phúc An
Trường Đại học xây dựng miền Tây - Vĩnh Long
Máy thu gom rác làm sạch nước ao hồ, sông và biển tự động MT-012903 01/10/2018
14 Nguyễn Trọng Hữu
Công an tỉnh - Đồng Tháp
Làm đồ chơi trẻ em từ đồ phế liệu YTK-012902 01/10/2018
15 Huỳnh Quang Duy
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Yêu nước- giá trị đạo đức truyền thống cao nhất cần giáo dục cho sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay GDDT-012901 01/10/2018
16 Lê Hương Bình
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ĐBSCL hiện nay GDDT-012900 01/10/2018
17 Nguyễn Trung Tiến
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu áp dụng cho một cuộc thanh tra nội bộ trong nhà trường GDDT-012899 01/10/2018
18 Nguyễn Trung Tiến
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Giải pháp hướng dẫn cho sinh viên sử dụng phím nhớ của máy tính Casio fx-570 ES PLUS để giải một số bài toán của học phần phương pháp tính. GDDT-012898 01/10/2018
19 Nguyễn Thị Diễm
Trường cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long - Vĩnh Long
Giải pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong nhà trường. GDDT-012897 01/10/2018
20 Nguyễn Tiến Đạt
Trường Đại học xây dựng miền Tây - Vĩnh Long
5 LỢI ÍCH ĐÁNG KINH NGẠC CỦA GIẤY TÁI CHẾ TK-012896 01/10/2018