Tên ý tưởng:

xây dựng phần mềm quản lý, phân bổ lao dộng hiệu quả trong doanh nghiệp cổ phần

Tác giả do xuan nam
Mã số giao dịch CLCBCNVC-0101500
Ngày đăng 14/03/2019
Thông tin ý tưởng

xây dựng phần mềm quản lý, phân bổ lao dộng hiệu quả trong doanh nghiệp cổ phần 

Đánh giá:           Lượt xem: 12

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Đức Thắng
Tập đoàn Dầu khí - Đoàn khối các DNTW
Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp từ Mô hình " Thư viện Sách và Văn hóa Đọc" CLCBCNVC-01785 04/07/2018
2 Nguyễn Thị Hương Linh
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Đào tạo cho nhân viên quản lý trạm CLCBCNVC-01823 04/07/2018
3 Trần Viết Tân
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Đào tạo nội bộ nhân viên tổ hạ tầng CLCBCNVC-01824 04/07/2018
4 Nguyễn Mạnh Hòa
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Phát triển hoạt động thể thao trong nơi làm việc CLCBCNVC-01880 04/07/2018
5 Nguyễn Đức Thắng
Tập đoàn Dầu khí - Đoàn khối các DNTW
Đánh giá chất lượng CB,CNVC qua việc thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với Nhân dân CLCBCNVC-01916 05/07/2018
6 Hồ Thị Thuỳ Trang
Khối các cơ quan tỉnh - Tây Ninh
Công chức Nhà nước sau thi tuyển đi thực tập tại các cơ quan đoàn thể CLCBCNVC-01922 05/07/2018
7 Nguyễn Hữu Duy Minh
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Xây dựng Đầu mối liên hệ CBCNV phụ trách công việc chuyên môn Mobifone. CLCBCNVC-01935 05/07/2018