Tên ý tưởng:

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại BAOVIETBANK hoặc xây dựng website luân chuyển hồ sơ tín dụng

Tác giả Lã Bá Hoàng
Mã số giao dịch CNTT-022204
Ngày đăng 12/10/2018
Thông tin ý tưởng

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tại BVB (quản lý hồ sơ ứng viên, quản lý hồ sơ thực tập sinh, quản lý nhân viên thực tập. quản lý nhân viên chính thức, quản lý tiền lương…) hoặc đề xuất xây dựng website liên quan đến việc phê duyệt tín dụng các cấp

Đánh giá:           Lượt xem: 9

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Quang Linh
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
công nghệ thông tin CNTT-023 26/05/2018
2 Nguyễn Tấn Lợi
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CNTT-028 26/05/2018
3 Nghiêm Tiến Viễn
Vinh - Nghệ An
Phần mềm truy xuất nguồn gốc nông sản sạch Gocheck CNTT-085 11/06/2018
4 Nguyễn Chí Nhân
Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh
Hệ thống trắc nghiệm trực tuyến CNTT-0115 13/06/2018
5 Võ Văn Đạt
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kinh doanh của DN! CNTT-0215 25/06/2018
6 Nguyễn Quang Quý
Cầu Giấy - Hà Nội
Website Tìm kiếm đồ dùng bị mất cắp thất lạc CNTT-0257 25/06/2018
7 Lê Mạnh Cường
Cầu Giấy - Hà Nội
Ý tưởng giao dịch tiền mã hóa phân cấp CNTT-0278 25/06/2018