Tên ý tưởng:

Xây dựng Cơ sở dữ liệu nội bộ cho toàn hệ thống NHTW

Tác giả Nguyễn Tuấn Anh
Mã số giao dịch CCHC-022146
Ngày đăng 12/10/2018
Thông tin ý tưởng

Do tình hình phối hợp giữa các đơn vị, tra cứu thông tin hiện nay rất khó khăn, qua nhiều khâu kiểm duyệt, công văn, trình bẩm,... nên việc thực hiện công việc gặp rất nhiều khó khăn và bị chậm trễ, nhiều khi cán bộ công nhân viên chủ yếu dựa vào cá nhân để tìm hiểu, thu thập thông tin từ nhiều nguồn không chính thống để có thể thực hiện công việc.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu cho NHTW (bao gồm: công văn, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, cán bộ phụ trách,...) để tất cả các cán bộ NHTW có thể truy cập và tìm hiểu. Ngoài ra, có thể phân cấp quyền truy cập cho từng cấp (lãnh đạo Vụ, cấp phòng, cấp chuyên viên,...). Khi cần quyền truy cập cao thì phải có sự đồng ý của cấp lãnh đạo cao hơn.

Nếu làm được điều này sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan cũng có khả năng hiệu quả cao hơn. 

Đánh giá:           Lượt xem: 21

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thi sát hạch cán bộ công chức định kỳ hàng năm CCHC-0156 22/06/2018
2 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của các Bộ, UBND, Sở, Ban ngành trên website CCHC-0157 22/06/2018
3 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đăng ký email chính thức của doanh nghiệp để gửi cơ quan nhà nước CCHC-0158 22/06/2018
4 Lại Tuấn Khanh
Hoàng Mai - Hà Nội
Xử lý thủ tục hành chính CCHC-0159 22/06/2018
5 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội CCHC-0160 22/06/2018
6 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thiệt lập ứng dụng "Tư vấn thủ tục hành chính" trên smartphone CCHC-0161 22/06/2018
7 Phan Ngọc Nam
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Quản lý thông tin cá nhân qua thẻ từ CCHC-0163 22/06/2018