STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Chi đoàn TN- MT
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác xử lý các nhà máy vi phạm môi trường nước XHCD-097729 19/02/2019
2 Đoàn xã Hơ Moong
Sa Thầy - Kon Tum
Thanh niên tham gia giúp dân thu hoạch khi mùa vụ XHCD-097728 19/02/2019
3 Chi đoàn trung tâm y tế
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác xử lý rác thải thôn bản XHCD-097724 19/02/2019
4 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác quản lý, xử lý vi phạm môi trường khu vực thị trấn XHCD-097634 14/02/2019
5 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Thanh niên tham gia giữ gìn trận tự chính trị khi có tình trạng tụ tập đông người XHCD-097633 14/02/2019
6 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác thanh niên xung kích tham gia tình nguyện giúp đỡ người dân các vùng có nguy cơ thiên tai, lũ lụt. XHCD-097632 14/02/2019
7 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác điều tra, xử lý vi phạm trộm cắp tài sản XHCD-097631 14/02/2019
8 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình gameshow thanh niên “Giúp bạn vượt khó” XHCD-097624 13/02/2019
9 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tình nguyện XHCD-097616 13/02/2019
10 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Chương trình Nuôi heo dất tặng heo giống XHCD-097613 13/02/2019
11 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Xây cây cầu giao thông nội đồng nông thôn XHCD-097610 13/02/2019
12 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Lắp đặt cây gạt bơm nước khoang bằng tay cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. XHCD-097609 13/02/2019
13 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình tình nguyện quốc tế XHCD-097608 13/02/2019
14 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế\" XHCD-097607 13/02/2019
15 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Gian hàng 0 đồng\" XHCD-097603 13/02/2019
16 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Nuôi heo đất khuyến học\" XHCD-097602 13/02/2019
17 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Thanh niên tình nguyện tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn\" XHCD-097601 13/02/2019
18 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Giúp thanh niên thoát nghèo\" XHCD-097599 13/02/2019
19 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Hủ gạo tình thương\" XHCD-097598 13/02/2019
20 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Xử lý các kênh mương trong hệ thống thủy lợi XHCD-097591 13/02/2019