STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Hệ thống tích hợp kiểm soát truy cập - chấm công và bãi giữ xe thông minh cho công sở VT-092330 07/12/2018
2 Lê Việt Phương Trần Hoàng Hưng Lê Văn Đạt
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Áp dụng phương pháp Agile và quy trình Scrum tại trung tâm CNTT để phát triển phần mềm chất lượng hơn và nhanh hơn VT-086713 30/11/2018
3 Trần Hoàng Hưng Đậu Hoàng Phương
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Sử dụng JSON WEB TOKEN(JWT) để xác thực trong API VT-086708 30/11/2018
4 Lê Xuân Sang Trần Văn Ba
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Áp dụng chứng chỉ số SSL cho trang đăng nhập Cổng thông tin, trang thông tin điện tử VT-086706 30/11/2018
5 Lê Xuân Sang Đinh Đức Tiến
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Xây dựng module Quản lý sản phẩm cho website VT-086624 30/11/2018
6 Nguyễn Xuân Linh Khổng Thị Thanh Tâm Mạch Thị Hải
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Xây dựng tool đồng bộ dữ liệu ban đầu cho các trạm y tế khi triển khai phần mềm VNPT-HIS tích hợp Y tế cơ sở VT-086623 30/11/2018
7 Lê Nhân Anh Nguyễn Văn Thành Bùi Khắc Kiên
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Tối ưu công tác vận hành truyền hình hội nghị sử dụng phần mềm MegaV-Meeting VT-086621 30/11/2018
8 Lê Nhân Anh Nguyễn Văn Thành Bùi Khắc Kiên
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Tối ưu công tác vận hành truyền hình hội nghị sử dụng phần mềm MegaV-Meeting VT-086620 30/11/2018
9 Lê Anh Trung Hà Văn Quang Lê Xuân Sang
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Áp dụng chứng chỉ số SSL cho trang web vnptthanhhoa.vn VT-086618 30/11/2018
10 Lê Xuân Sang Đinh Đức Tiến
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Xây dựng module Quản lý sản phẩm cho website VT-086019 29/11/2018
11 Trần Hưng Vượng, Lê Trọng Chung
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Phần mềm nhắn tin SMS Brandname cho các CSYT VT-085501 28/11/2018
12 Trịnh Minh
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Xây dựng Module Tổng hợp số liệu phát triển gói cước VD89 VT-085494 28/11/2018
13 Lê Minh Ánh Ngô Mạnh Hùng
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Xây dựng dịch vụ Windows sử dụng giao thức MQTT trong ứng dụng nhà trạm thông minh VT-085491 28/11/2018
14 Lê Nhân Anh Lê Anh Trung Lưu Ngọc Toàn
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Xây dựng giải pháp truyền hình hội nghị tăng tính chuyên nghiệp và trải nghiệm cho người dùng VT-085489 28/11/2018
15 Bùi Khắc Kiên, Hà Văn Quang, Lê Anh Trung,
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Nâng cao công tác giám sát hệ thống hạ tầng thiết bị CNTT VT-085482 28/11/2018
16 Lê Xuân Sang
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Hệ thống cảnh báo khi khách hàng gửi SMS brandname gặp lỗi. VT-085477 28/11/2018
17 Lê Xuân Sang, Đinh Đức Tiến, Lê Văn Đạt
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Chuẩn hóa quy trình xây dựng, nâng cấp các sản phẩm phần mềm phòng Phần mềm 02 - TTCNTT VT-085473 28/11/2018
18 Trần Văn Ba Lê Xuân Sang, Hà Văn Quang,
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Nâng cấp, tối ưu hạ tầng cổng thông tin VT-085470 28/11/2018
19 Lê Văn Dũng
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Tối ưu phòng máy trung tâm gọn đẹp hướng tới chuẩn 5s VT-085458 28/11/2018
20 Nguyen Văn Long
Đoàn khối Doanh nghiệp - Thanh Hóa
Giải pháp: Nâng cao độ khả dụng sóng wifi cho thiết bị onu Igate. VT-085454 28/11/2018