STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Hoàng Quốc Huy
Lạng Giang - Bắc Giang
Lightfi VT-027337 17/10/2018
2 Nguyễn Như Anh
Lạng Giang - Bắc Giang
dùng mạng xã hội tuyên tryuyền cho mọi người biết những lợi ích.... VT-027051 17/10/2018
3 Nguyễn Thị Phương Hoa
Lệ Thủy - Quảng Bình
thông tin VT-023645 14/10/2018
4 11a4-langthimay
Lộc Bình - Lạng Sơn
viễn thông VT-021571 12/10/2018
5 Nguyễn Thạch Lam
Tân Yên - Bắc Giang
Sử dụng mạng 3G/4G để gọi điện thoại nhằm tiết kiệm chi phí VT-021368 12/10/2018
6 Nguyễn Văn Thắng
TP. Bắc Giang - Bắc Giang
Nhận đào tạo dạy nghề sửa chữa điện thoại miễn phí VT-020081 11/10/2018
7 Trần Minh Châu
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Bình
Chương trình Đoàn thanh niên ra quân bán hàng tổng lực cuối tuần VT-019785 11/10/2018
8 Hà Lan Hương
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Bình
Chương trình truyền thông chăm sóc khách hàng dịch vụ VinaPhone VT-019782 11/10/2018
9 Trương Anh Quang
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Bình
Hòa mạng UPE Hóa Tiến, tối ưu Ring để đảm bảo an toàn mạng lưới, chất lượng dịch vụ cho huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa. VT-019770 11/10/2018
10 Trần Hà Đức
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Bình
Giải pháp đảm bảo an toàn liên lạc cho trạm 3G/4G. VT-019768 11/10/2018
11 Cao Xuân Tùng Lâm
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Bình
Xây dựng và phát triển phần mềm đồng bộ dữ liệu từ CSS lên eBSC VT-019748 11/10/2018
12 Trần Văn Đạt
Khối các cơ quan tỉnh - Trà Vinh
Phần việc thanh niên tạo quỹ hoạt động cho Chi đoàn. VT-018956 10/10/2018
13 Đặng Thanh Quân
Châu Thành - Tiền Giang
Hệ thống thông tin họp tổ dân phố-tổ tự quản qua điện thoại di động VT-018359 09/10/2018
14 Nguyễn Viết Huy
TP. Bắc Giang - Bắc Giang
Vi phạm về quảng cáo VT-017905 09/10/2018
15 Nguyễn Thanh Phong
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Trị
Phương pháp phát triển VNP trả trước hiệu quả qua kênh ĐUQ VT-017085 08/10/2018
16 Lê Hải Hà
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Trị
Xây dựng App chính sách khuyến mãi VT-017071 08/10/2018
17 Trần Thị Như
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Trị
Phương pháp phát triển VNP trả trước hiệu quả qua kênh ĐUQ VT-017070 08/10/2018
18 Lê Bảo Lượng
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Trị
Làm đẹp các bộ chia quang(Gpon) VT-017068 08/10/2018
19 Nguyễn Thế Lợi
Khối doanh nghiệp tỉnh - Quảng Trị
Soạn tài liệu hướng dẫn sao chép danh bạ cho những máy không phải smarrt phone nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyển đầu số vina từ 11 số về 10 số VT-016991 08/10/2018
20 Nguyễn Cao Đức Thịnh
Tuyên Hóa - Quảng Bình
Tạo đầu số tổng đài mang tên Huyện Đoàn VT-016340 06/10/2018