Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi 02/7/2018 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2017- 2022. Nhằm phát huy thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hằng ngày, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Kết luận về “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi” giai đoạn 2018 – 2022 Tải về
Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 17/12/2012 Tải về
Thể lệ tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính 25/6/2018 Thể lệ cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính Tải về
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 25/6/2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính Tải về
Hướng dẫn sử dụng thông tin sáng chế 02/7/2018 Được sự đồng ý của WIPO, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành dịch cuốn "Hướng dẫn sử dụng Thông tin sáng chế" ra tiếng Việt để phục vụ các tổ chức, cá nhân quan tâm. Tải về
Sách: Tạo dựng một nhãn hiệu 15/6/2018 Sách do Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải và phát hành Tải về
Sách: Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ 15/6/2018 Sách do Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải và phát hành Tải về
Sách: Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu 15/6/2018 Sách do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành Tải về
Sách: Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 15/6/2018 Ấn phẩm do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành Tải về
Sách: Hình thức thể hiện sáng tạo 15/6/2018 Bộ tài liệu do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải và phát hành  Tải về
Kế hoạch hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp năm 2018 22/02/2018 Tải về
Tài liệu cuộc thi: Ý tưởng sáng tạo thanh niên nông thôn khởi nghiệp lần thứ nhất 12-03-2018 Tải về
Hướng dẫn thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 24-5-2018 Tải về