Tên ý tưởng:

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính công

Tác giả Vũ Duy Hiếu
Mã số giao dịch CCHC-02878
Ngày đăng 24/07/2018
Thông tin ý tưởng

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính công

Hiện nay cải cách hành chính là nội dung quan trọng, được Đảng, Chính phủ quan tâm. Để nội dung cải cách hành chính có hiệu quả, phải đơn giản hóa các thủ tục, đơn hóa quy trình thực. Tư vấn hướng dẫn cho công dân, doanh nghiệp, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Đánh giá hiện trạng tổ chức cá nhân đã có những gì, cần chuẩn bị những gì thêm để hoàn thiện thủ tục.

- Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giải quyết được các vấn đề mà hiện nay khi cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính còn vướng phải, như khi bắt đầu thực hiện thủ tục hành chính chưa biết phải chuẩn bị những tài liệu, văn bản, quy trình như nào.

- Hệ thống AI cải cách thủ tục hành chính, hiểu được các nội dung thủ tục hành chính của từng lĩnh vực, luật, quy định, nghị định,và đầu ra của kết quả cuối cùng là gì. Hệ thống thu thập các sự kiện điều kiện mà người dân, tổ chức cung cấp từ đó tư vấn cho cá nhân,sau đó phân tích và áp dụng các luật suy diễn của hệ thống và ra kết quả cho cá nhân, tổ chức nên làm gì các bước tiếp theo.

- Xây dựng hệ thống AI cải cách thủ tục hành chính phải thực hiện trên toàn quốc hoặc toàn tỉnh, thống nhất về quy trình xử lý như vậy hệ thống mới đạt hiệu năng cao, chính xác.

- Bên cạnh đó xây dựng hệ thống AI cải cách thủ tục hành chính phân tích, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục hành chính, phân tích trung bình thời gian xử lý của từng thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ của từng cán bộ tham gia giải quyết thủ tục từ đó có báo cáo phân tích cho nhà quản lý các vị trí thực hiện chưa tốt quy trình thủ tục.

- Xây dựng thành công hệ thống AI cải cách thủ tục hành chính giúp tăng năng suất công việc, hạn chế tiêu cực trong khi thực hiện thủ tục, chống phát sinh các chi phí bên ngoài do hồ sơ đã được tư vấn chuẩn bị đầy đủ.

Ngôn ngữ lập trình: Python


Đánh giá:           Lượt xem: 192331

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thi sát hạch cán bộ công chức định kỳ hàng năm CCHC-0156 22/06/2018
2 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của các Bộ, UBND, Sở, Ban ngành trên website CCHC-0157 22/06/2018
3 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đăng ký email chính thức của doanh nghiệp để gửi cơ quan nhà nước CCHC-0158 22/06/2018
4 Lại Tuấn Khanh
Hoàng Mai - Hà Nội
Xử lý thủ tục hành chính CCHC-0159 22/06/2018
5 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội CCHC-0160 22/06/2018
6 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thiệt lập ứng dụng "Tư vấn thủ tục hành chính" trên smartphone CCHC-0161 22/06/2018
7 Phan Ngọc Nam
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Quản lý thông tin cá nhân qua thẻ từ CCHC-0163 22/06/2018