Tên ý tưởng:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP, LÀM NỀN TẢNG XÂY DỰNG "CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ"

Tác giả Lê Đỗ Kim Cương
Mã số giao dịch HDHNHC-02254
Ngày đăng 11/07/2018
Thông tin ý tưởng

Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công là vấn đề được quan tâm ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước mà đặc biệt là cơ quan hành chính nhà nước sẽ góp phần xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan hành chính nhà nước nói riêng trong quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; đây cũng là chủ trương quan trọng, là quyết sách hàng đầu trong thời kỳ hiện nay của Đảng và Nhà nước ta.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thời gian qua đã mang đến nhiều kết quả tích cực; thông qua đẩy mạnh việc sử dụng máy tính và các trang thiết bị văn phòng hiện đại góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân.

Ứng dụng CNTT được thực hiện toàn diện trên nhiều mặt, trong đó, ứng dụng vào các hoạt động cụ thể nhằm mục đích đưa những công nghệ tiên tiến vào xử lý những công việc, nhiệm vụ cụ thể, vừa góp phần cải tiến quy trình làm việc, từ đó nâng cao hiệu quả công tác.

Thực tiễn tại UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, hiện đang triên khai các hệ thống, phần mềm như sau:

- Hệ thống thư điện tử Tây Ninh

- Cổng thông tin điện tử huyện Gò Dầu

- Phần mềm Họp không giấy tỉnh Tây Ninh

- Phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước

- Hệ thống “Một cửa điện tử”

- Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý Khiếu nại, tố cáo

- Hệ thống kênh thông tin “Hỏi đáp trực tuyến”

- Hệ thống “Hội nghị trực tuyến”

- Ngoài các phần mềm, hệ thống được triển khai thống nhất trong các cơ quan hành chính, trong quá trình giải quyết công việc, UBND huyện Gò Dầu còn sử dung một số phần mềm như: Phần mềm Quản lý tài sản, Phần mềm kế toán MISA và các phần mềm hỗ trợ Điều khiển từ xa (Teamviewer, UltraViewer)…

Các phần mềm được triển khai cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, các phần mềm được triển khai một cách riêng lẻ có một số hạn chế cần lưu ý, cụ thể như sau:

Một là, gây khó khăn cho cơ quan, công chức làm công tác quản trị. Đồng thời, một số CBCC khi thực hiện nhiều nhiệm vụ phải sử sụng nhiều ứng dụng khác nhau.

Hai là, một số phần mềm có chức năng tương tự, có thể thay thế hoặc gộp vào nhau, cụ thể:

+ Phần mềm Hỏi đáp trực tuyến và Phần mềm tiếp công dân đều có chức năng giải đáp những yêu cầu, thắc mắc, kiến nghị của tổ chức, công dân.

+ Phần mềm Văn phòng điện tử và hệ thống Thư điện tử đều có chức năng trao đổi văn bản, tài liệu.

Xuất phát từ những hạn chế nêu trên; căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ được đề ra trong Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; và đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng “Chính phủ điện tử” hiện nay; Bản thân xin đề xuất giải pháp như sau:

Trên cơ sở xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia và tăng cường nhận thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về sử dụng công nghệ thông tin; Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện việc quản lý, sử dụng các phần mềm hiện tại theo hướng tích hợp, gắn các phần với nhau thành một hệ thống chung, hoạt động trên môi trường mạng, làm nền tảng hình thành “Chính quyền điện tử” tại các cơ quan nhà nước. Ở đó, các cơ quan, đơn vị, các CBCC và cả người dân, doanh nghiệp được cung cấp những tài khoản và mật khẩu khác nhau. Tùy vai trò, vị trí của mỗi người mà hệ thống phân quyền phù hợp, cụ thể:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Hệ thống sẽ phân quyền dựa trên các quyết định tuyển dụng, phân công được cơ quan có thẩm quyền ban hành; khi đăng nhập vào hệ thống, những nhiệm vụ thực hiện ngoài thực tiễn sẽ được phân công tương ứng. Ví dụ, ông A là Chủ tịch UBND huyện, hệ thống phân quyền cho ông theo dõi tất cả các nhiệm vụ, quá trình xử lý công việc, ký ban hành các văn bản, mời tổ chức các cuộc họp cũng như chỉ đạo nhanh cho các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân... Đối với bà B là công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, kiêm khối tài nguyên môi trường thì bà được phần quyền sử dụng 2 chức năng này...

Đối với cá nhân, tổ chức: Khi có nhu cầu, người dân đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân; tùy vào yêu cầu, họ có thể giải quyết các yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính, giải đáp thắc mắc bà khiếu nại, tố cáo... Mỗi các nhân có một tài khoản duy nhất và được xác định dựa vào số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được số hóa.

Giải pháp trên giúp các cơ quan nhà nước giải quyết những hạn chế đang diễn ra, đồng thời khuyến khích các tổ chức, người dân, doanh nghiệp tham gia vào quá trình hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước; nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với hoạt động của nhà nước; hướng tới xây dựng nền hành chính “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”. Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp này phải được thực hiện đồng bộ với các giải pháp mang tính nền tảng khác như cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đạt được hiệu quả cao nhất.

Đánh giá:           Lượt xem: 6269

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Trần Văn Sỹ
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Cập nhật các thông tư nghị định mới đưa lên google driver để dùng chung HDHNHC-01832 04/07/2018
2 Lê Xuân Thuần
Lạng Giang - Bắc Giang
Cải cách để người dân không còn suy nghĩ "Hành là chính". HDHNHC-01879 04/07/2018
3 Nguyen The Truong
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Sử dụng công nghệ VR làm công cụ giao tiếp giữa dân và cơ quan hành chính sự nghiệp HDHNHC-02105 09/07/2018
4  Phan Thành Trung
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
 Tích hợp hệ thống chấm và ra vào bằng vân tay HDHNHC-02301 12/07/2018
5  Nguyễn Thị Thúy
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
 Thống nhất diễn giải trên web thanh toán (áp dụng tại MobiFone) HDHNHC-02302 12/07/2018
6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Chương trình web thanh toán chỉ theo dõi các bộ HSTT HDHNHC-02304 12/07/2018
7 Nguyễn Bích Phương Trang
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Mở thêm mã T2 trong chương trình kế toán Sunsystem để hạch toán doanh thu, chi phí theo từng cửa hàng nhằm đánh giá hiệu quả của cửa hàng (áp dụng tại MobiFone) HDHNHC-02305 12/07/2018