Tên ý tưởng:

Ứng dụng chương trình Excel vào công tác quản lý hành chính tại khoa

Tác giả NGUYỄN VĂN ĐÔ
Mã số giao dịch CCHC-0101517
Ngày đăng 14/03/2019
Thông tin ý tưởng

Tạo thư mục đặt tên lưu công văn năm 2019.

Vào thư mục lưu công văn năm 2019:

1. Tạo thư mục công văn đến (nhận tử mail và internet)

     2. Tạo thư mục có mẫu biên bản triển khai công văn.

     3. Tạo tập tin quản lý công văn bằng excel:

+ Kẻ từng cột đặt tên: số thứ tự, số ký hiệu, tên công văn, ngày ban hành …

+ Dùng công cụ hình quả cầu móc xích (HYPERLINK) để liên kết công văn đến, biên bản triển khai công văn vào file excel để xem

+ Thiết lập chế độ lọc tên loại văn bản (FILTER-> AUTOFILTER) để tìm kiếm nhanh


Đánh giá:           Lượt xem: 16

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thi sát hạch cán bộ công chức định kỳ hàng năm CCHC-0156 22/06/2018
2 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của các Bộ, UBND, Sở, Ban ngành trên website CCHC-0157 22/06/2018
3 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đăng ký email chính thức của doanh nghiệp để gửi cơ quan nhà nước CCHC-0158 22/06/2018
4 Lại Tuấn Khanh
Hoàng Mai - Hà Nội
Xử lý thủ tục hành chính CCHC-0159 22/06/2018
5 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội CCHC-0160 22/06/2018
6 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thiệt lập ứng dụng "Tư vấn thủ tục hành chính" trên smartphone CCHC-0161 22/06/2018
7 Phan Ngọc Nam
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Quản lý thông tin cá nhân qua thẻ từ CCHC-0163 22/06/2018