STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Bích Loan
Việt Trì - Phú Thọ
Tái chế các đồ phế thải TCVTTHC-091060 05/12/2018
2 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Hệ thống hóa và đơn giản văn bản luật. TCVTTHC-088872 03/12/2018
3 Nguyễn Tuân
Thanh Thủy - Phú Thọ
Nâng cao hiệu quả phối hợp thu ngân sách Nhà nước giữa cơ quan thuế và Ngân hàng thương mại TCVTTHC-088650 03/12/2018
4 Nguyễn Thị Bích Thủy
Thanh Thủy - Phú Thọ
Cải tiến công tác quản lý đất Phi Nông nghiệp, hạn chế thất thu thuế sử dụng đất PNN TCVTTHC-088647 03/12/2018
5 Hoàng Trà My
Cửa Lò - Nghệ An
Biện Pháp Bảo Vệ Rừng TCVTTHC-087026 30/11/2018
6 Trần Thị Nga
Trường Đại Học Vinh - Nghệ An
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TCVTTHC-083421 23/11/2018
7 La Văn Tý
Trường Đại Học Vinh - Nghệ An
CẢI CÁCH TRIỆT ĐỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TCVTTHC-083408 23/11/2018
8 Nguyễn Giang Linh
TP. Hải Dương - Hải Dương
NỀN HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TCVTTHC-067173 09/11/2018
9 Hoàng Viết Sơn - ĐHGD Tiểu học K60
Trường Đại học Quảng Bình - Quảng Bình
Phận công khuôn viên trồng hoa thi đua nhận điểm rèn luyện TCVTTHC-066973 09/11/2018
10 Đào Anh Đức
Ba Đình - Hà Nội
Ống tiền phạt TCVTTHC-064333 07/11/2018
11 Nguyễn Ngọc Anh Quân
Đông Hà - Quảng Trị
thu gom võ chai làm thành cây xanh TCVTTHC-063317 06/11/2018
12 Trần Thị Huyền Lê
Ba Đình - Hà Nội
Cải cách thủ tục cấp giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: liên thông giữa cơ quan công an và cơ quan hộ tịch TCVTTHC-062817 06/11/2018
13 Trần Thị Vân Anh
TP. Hải Dương - Hải Dương
Thay con dấu riêng biệt cho chữ kí khi vắng mặt TCVTTHC-062471 06/11/2018
14 Lê quang tuấn
Bảo Lâm - Lâm Đồng
Cải cách thủ tục hành chính TCVTTHC-061956 05/11/2018
15 Hoàng Quốc Huy
Ba Đồn - Quảng Bình
cải cách công vụ, tuyển dụng nhân sự TCVTTHC-060950 03/11/2018
16 Trần Thị Phương Nhi
Đồng Hới - Quảng Bình
Cải cách về nhân sự, đội ngũ cấn bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới TCVTTHC-060949 03/11/2018
17 Đặng Bảo Hoàng
Đồng Hới - Quảng Bình
Bộ máy hành chính tinh gọn TCVTTHC-060948 03/11/2018
18 Trần Thị Phương Nhi
Đồng Hới - Quảng Bình
Vận dụng hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên biển bằng công nghệ điện tử TCVTTHC-060947 03/11/2018
19 Lê Thị Thu Nga
Đồng Hới - Quảng Bình
cải cách thủ tục nội dung, giải pháp trong mô hình một cửa TCVTTHC-060946 03/11/2018
20 Trương Thị Thuý Ngà
Đồng Hới - Quảng Bình
cải cách thủ tục hành chính về nội dung, giải pháp theo mô hình một cửa TCVTTHC-060945 03/11/2018