Tên ý tưởng:

Thay đổi so lượng đe trên khuôn ép got tăng năng suất

Tác giả Nguyễn Mạnh Tiệp
Mã số giao dịch YTK-022145
Ngày đăng 12/10/2018
Thông tin ý tưởng

Thời gian nghiên cứu thực hiện: từ tháng 01/2017 đến nay.

- Mô tả sáng kiến: không có

- Thành tích đạt được:

+ Cải tiến tốt tháng 1 năm 2018 trong công ty sau khi áp dụng hiệu quả

+ Đã áp dụng toàn công ty từ tháng 1/2017 giá trị làm lợi mỗi năm trên 500 triệu đồng


Đánh giá:           Lượt xem: 5

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Trương Thị Lâm Oanh
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
Ý tưởng khác YTK-030 26/05/2018
2 phạm thị hồng phấn
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
Luật hình sự YTK-031 26/05/2018
3 Nguyễn Thị Nga
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
ý tưởng khác YTK-032 26/05/2018
4 Lê Thị Thu Phương
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
Ý tưởng khác YTK-033 26/05/2018
5 Cao Thị Nguyên Linh
Dĩ An - Bình Dương
tạo ra các biện pháp giáo dục hành vi, ý thức, thái độ, đạo đức của các sinh viên đang học khoa sư phạm để giảm tránh tình trạng bạo hành trẻ em ở các trường mầm non cũng như trong hệ thống giáo dục ở các trường tiểu học, THCS, THPT trên cả nước. YTK-034 26/05/2018
6 Hoàng Công Phước Khánh
Vĩnh Linh - Quảng Trị
Nhà chống động đất theo cấu trúc miễn chấn YTK-071 06/06/2018
7 Nguyễn Đức Cảnh
Thanh Bình - Đồng Tháp
Hỗ trợ Bí thư chi đoàn YTK-0130 18/06/2018