STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Một số kinh nghiệm trong việc lưu trữ hồ sơ kế toán TCC-092334 07/12/2018
2 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Quản lý giao nhận, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán TCC-092332 07/12/2018
3 Dương Anh Văn
Việt Trì - Phú Thọ
Cách tiết kiệm TCC-090657 04/12/2018
4 Dương Anh Văn
Việt Trì - Phú Thọ
Cách tiết kiệm tiền TCC-090650 04/12/2018
5 Dương Anh Văn
Việt Trì - Phú Thọ
Vệ sinh môi trường TCC-090628 04/12/2018
6 Hoàng Công Huân
Cửa Lò - Nghệ An
ý tưởng xanh TCC-087464 01/12/2018
7 Nguyễn Thanh Bình
Cửa Lò - Nghệ An
Tiết Kiệm Nước TCC-087450 01/12/2018
8 Đặng Quốc Dũng
Cửa Lò - Nghệ An
Tiết Kiệm Nước TCC-087448 01/12/2018
9 Hồ Thị Trúc Mai
Cửa Lò - Nghệ An
Bảo Vệ Môi Trường TCC-087318 30/11/2018
10 hoàng thị hường
Quỳnh Lưu - Nghệ An
bảo quản thực phẩm TCC-087073 30/11/2018
11 Đoàn Xã Đồng Thịnh
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
lớp học chuyên đề TCC-085973 28/11/2018
12 Phạm Thị Hương
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
công trình thanh niên TCC-084950 27/11/2018
13 Phạm Thị Hương
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Thanh niên kiểu mẫu TCC-084949 27/11/2018
14 Phạm Thị Hiếu
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
cụm chi đoàn TCC-084515 26/11/2018
15 Phạm Thị Hiếu
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
văn hóa công sở TCC-084474 26/11/2018
16 Lê Thị Mến
Ia Pa - Gia Lai
Chậu cây xanh làm từ nội thất cũ TCC-082364 20/11/2018
17 Lê Thị Ái Liên
Triệu Phong - Quảng Trị
Phát hiện và hạn chế rủi ro TCC-080652 17/11/2018
18 Hồ Sỹ Luân
Cam Lộ - Quảng Trị
Cách tiêu tiền nhanh nhất TCC-071349 16/11/2018
19 Huỳnh Hoàng Phúc
Sa Đéc - Đồng Tháp
Tái chế các chất thải rắn để khuyến khích học sinh bảo vệ môi trường học đường TCC-066580 09/11/2018
20 Huỳnh Tiến Cường
Sa Đéc - Đồng Tháp
Những chiếc giày nở hoa TCC-066562 09/11/2018