Tên ý tưởng:

Quản lý lộ trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ online

Tác giả Đặng Tuấn Dũng
Mã số giao dịch HDVSNCL-022215
Ngày đăng 12/10/2018
Thông tin ý tưởng

xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu online về quá trình học tập, đào tạo của cán bộ NHNN để phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức, sử dụng và bố trí công tác. Hệ thống được xây dựng để quản lý dữ liệu tập trung, mở cho sự tiếp cận theo vị trí. Cho phép cá nhân CB, CC, VC tự theo dõi quản lý quá trình học tập của mình cũng như các cấp lãnh đạo có dữ liệu đầy đủ, chi tiết, cập nhật về hoạt động đào tạo CB, CC

Đánh giá:           Lượt xem: 17

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thi sát hạch cán bộ công chức định kỳ hàng năm CCHC-0156 22/06/2018
2 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ của các Bộ, UBND, Sở, Ban ngành trên website CCHC-0157 22/06/2018
3 Lê Văn Huy
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đăng ký email chính thức của doanh nghiệp để gửi cơ quan nhà nước CCHC-0158 22/06/2018
4 Lại Tuấn Khanh
Hoàng Mai - Hà Nội
Xử lý thủ tục hành chính CCHC-0159 22/06/2018
5 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội CCHC-0160 22/06/2018
6 Nguyễn Tiến Mạnh
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Thiệt lập ứng dụng "Tư vấn thủ tục hành chính" trên smartphone CCHC-0161 22/06/2018
7 Phan Ngọc Nam
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Quản lý thông tin cá nhân qua thẻ từ CCHC-0163 22/06/2018