Tên ý tưởng:

Phần mềm quản lý công việc của từng dự án theo tiến độ thực hiện dự án, quy trình thực hiện dự án, thời gian thực hiện

Tác giả Châu Văn Quí
Mã số giao dịch CNTT-066413
Ngày đăng 09/11/2018
Thông tin ý tưởng

Để giải quyết vấn đề cấp bách trên viết một phần mềm để áp dụng là một điều cần thiết và cáp bách nhất hiện nay. Với lại cơ quan mình với một khối nhiều dự án mà quản lý bằng tay và giấy là một điều không thể nào làm nổi. Nên mình hôm nay giới thiệu cho các anh chị phần mềm này. Phần mềm gồm những tính năng cơ bản sao.

1. Quản lý phần nhập dự án cần thực hiện

2. Nhập thời gian thực hiện, quy trình dự án, thời gian báo cáo tiến độ,..

3. Nhập công việc cần thực hiện ở từng mực thời gian để xuất báo cáo.

4. Thông báo về mức độ thực hiện đề tài

5. Quản lý các thành viên tham gia dự án

6. Báo cáo tiến độ của từng thành viên thực hiện dự án.

7. Phân cấp quản lý dự án (Người quản lý dự án, chủ nhiệm đề tài, thành viên thực hiện đề tài,...)

8. Tra cứu đề tài dự án đã thực hiện, dự án đang thực hiện, mức độ thực hiện, thời gian thực hiện.

9. Thông kê dự án đã thực hiện, dự án đang thực hiện, dự không thành công.

10. In ấn báo cáo dự án đã thực hiện, dự án đang thực hiện, dự không thành công.

Đây là chức năng cơ bản của phần mềm, nếu phần mềm này được chọn làm ý tưởng thì mình sẽ làm cho phần mềm này hoàn chỉnh hơn, nhiều chức năng hơn, áp dụng rộng rải trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Đánh giá:           Lượt xem: 37

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Quang Linh
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
công nghệ thông tin CNTT-023 26/05/2018
2 Nguyễn Tấn Lợi
Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO CNTT-028 26/05/2018
3 Nghiêm Tiến Viễn
Vinh - Nghệ An
Phần mềm truy xuất nguồn gốc nông sản sạch Gocheck CNTT-085 11/06/2018
4 Nguyễn Chí Nhân
Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh
Hệ thống trắc nghiệm trực tuyến CNTT-0115 13/06/2018
5 Võ Văn Đạt
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Đoàn khối các DNTW
Đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình kinh doanh của DN! CNTT-0215 25/06/2018
6 Nguyễn Quang Quý
Cầu Giấy - Hà Nội
Website Tìm kiếm đồ dùng bị mất cắp thất lạc CNTT-0257 25/06/2018
7 Lê Mạnh Cường
Cầu Giấy - Hà Nội
Ý tưởng giao dịch tiền mã hóa phân cấp CNTT-0278 25/06/2018