STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Hà Hoài Bảo
Phú Tân - An Giang
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính HDHNHC-027596 17/10/2018
2 Phan Nhựt Trường
Phú Tân - An Giang
xem doanh nghiệp là thước đo của cải cách hành chính HDHNHC-027482 17/10/2018
3 nguyen trong bang
TP. Bắc Giang - Bắc Giang
ý tưởng táo bạo HDHNHC-027237 17/10/2018
4 Nguyễn Văn Bình
Hiệp Hòa - Bắc Giang
Nâng cao hiệu quả nền hành chính HDHNHC-026443 17/10/2018
5 Nguyễn Thị Huyền Trang
TP. Ninh Bình - Ninh Bình
“Thực hiện cải cách hành chính hệ thống liên thông văn bản trong quản lý Di sản Quần thể danh thắng Tràng An” HDHNHC-025973 17/10/2018
6 trần duy khải
Yên Thế - Bắc Giang
xây dựng trang WED thư viện của trường HDHNHC-025425 17/10/2018
7 Bùi Trung Kiên
Công an tỉnh - Bắc Giang
ĐVTN tham gia xây dựng văn hóa giao thông HDHNHC-025385 17/10/2018
8 Nguyễn Ngọc Tuyền
Công an tỉnh - Bắc Giang
ĐVTN thamg gia xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư HDHNHC-025379 17/10/2018
9 Nguyễn Ngọc Tuyền
Công an tỉnh - Bắc Giang
ĐVTN thamg gia xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư HDHNHC-025367 17/10/2018
10 Lò Văn Sông
Thuận Châu - Sơn La
Nhân rộng phần mềm kiểm phiếu trong kiểm phiếu trong Đại hội Đoàn HDHNHC-025180 17/10/2018
11 Nguyễn Xuân Ninh
Khối các cơ quan tỉnh - Quảng Bình
Đầu tư, nâng cấp hệ thống trụ sở làm việc của các bộ phận/trung tâm hành chính từ cấp xã đến cấp tỉnh HDHNHC-024983 16/10/2018
12 Lương Ngọc Quang Bích
Khối các cơ quan tỉnh - Quảng Bình
Thống nhất sử dụng chung một cổng thông tin điện tử chuyên về lĩnh vực DVHCC được liên thông từ cấp tỉnh, huyện và xã HDHNHC-024980 16/10/2018
13 Nguyễn Đức Thịnh
Khối các cơ quan tỉnh - Bắc Giang
Mô hình nhật thực nguyệt thực HDHNHC-024918 16/10/2018
14 Trần Long
Khối các cơ quan tỉnh - Quảng Bình
Thí điểm tiện ích (app) “Đăng ký hẹn giờ giao dịch hành chính” HDHNHC-024840 16/10/2018
15 Nguyễn Ngọc Diễm - Chi đoàn BQL KKT Đồng Tháp
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Sổ tay Bản vẽ Vị trí đấu nối thoát nước và nước thải các doanh nghiệp của KCN Sa Đéc HDHNHC-024383 15/10/2018
16 Bùi Cao Cường
Ba Đình - Hà Nội
Văn phòng làm việc không giấy tờ HDHNHC-024289 15/10/2018
17 Nguyễn Phát
Tam Kỳ - Quảng Nam
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM HDHNHC-024161 15/10/2018
18 Nguyễn Thị Ngọc Trân
Vị Thanh - Hậu Giang
Hệ thống truyền tải văn bản mới mỗi ngày HDHNHC-020553 11/10/2018
19 Đỗ Thị Ngọc Ánh
Ngân hàng Trung ương - Đoàn khối các CQTW
Số thứ tự online cho khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng HDHNHC-020252 11/10/2018
20 Võ Quốc Hoàng
Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh - Quảng Bình
Giải pháp thu hút nhân tài trở về nước làm việc HDHNHC-019569 10/10/2018