STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Đức Sơn
Khối các cơ quan tỉnh - An Giang
Thông báo công việc qua ZALO HDHNHC-093380 11/12/2018
2 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Thành lập thư viện chứng từ online HDHNHC-092336 07/12/2018
3 Phạm Thu Thủy
Tam Nông - Phú Thọ
sáng tạo trong công tác hành chính sự nghiệp HDHNHC-092331 07/12/2018
4 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Giải lao giữa giờ làm việc hành chính HDHNHC-091982 06/12/2018
5 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Xây dựng phần mềm trong quản lý hồ sơ HDHNHC-091979 06/12/2018
6 nguyễn thị thu hà
Cửa Lò - Nghệ An
học tập HDHNHC-091640 05/12/2018
7 Trần Trọng Nhân
Hòn Đất - Kiên Giang
Thủ tục lưu trữ hồ sơ, thủ tục HDHNHC-091367 05/12/2018
8 Đinh Tuyết Mai
Tân Sơn - Phú Thọ
Cách làm hộp đựng bút ở bàn làm việc HDHNHC-091224 05/12/2018
9 Đào Thị Quỳnh Nga
Tam Nông - Phú Thọ
Nâng cao chất lượng trong các bản kiểm điểm HDHNHC-090767 04/12/2018
10 Vũ Hoài Thanh
Hòn Đất - Kiên Giang
Thành lập trung tâm văn thư lưu trữ cấp huyện qua môi trường số HDHNHC-090540 04/12/2018
11 Nguyễn Thị Diễm Thúy
Giồng Riềng - Kiên Giang
Nâng lên chất lượng hoạt động của cá nhân, cơ quan, đơn vị tham gia thủ tục quản lý hành chính đất đai tại địa phương. HDHNHC-089774 04/12/2018
12 Nguyễn Xuân Lộc
Cửa Lò - Nghệ An
Biện pháp tiết kiệm điện trong trường học HDHNHC-087925 02/12/2018
13 Chu Văn Khang
Cửa Lò - Nghệ An
Bảo Vệ Môi Trường HDHNHC-087438 01/12/2018
14 Trần Lê Na
Cửa Lò - Nghệ An
An toàn giao thông HDHNHC-087098 30/11/2018
15 Nguyễn Cảnh Kì
Cửa Lò - Nghệ An
Trồng Cây Xanh HDHNHC-087035 30/11/2018
16 Nguyễn Thị Bình
Cửa Lò - Nghệ An
An Toàn Giao Thông HDHNHC-086989 30/11/2018
17 Nguyễn Nam Huy
Cửa Lò - Nghệ An
Biện Pháp Xây Dựng Nề Nếp Lớp Học HDHNHC-086963 30/11/2018
18 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Máy rửa bát tự động HDHNHC-086622 30/11/2018
19 hồvinhthêma5
Quỳnh Lưu - Nghệ An
máy vun nước lên vồng rau tự động HDHNHC-086478 29/11/2018
20 nguyễn văn Thành
Quỳnh Lưu - Nghệ An
Máy rửa bát tự động HDHNHC-086468 29/11/2018