Giới thiệu

06/03/2019

Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam

 

Cổng Thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cổng Thông tin) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý.
Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ và Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn là cơ quan thường trực; các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc phối hợp quản trị, vận hành và khai thác Cổng thông tin. 

* MỤC TIÊU THỰC HIỆN
Giải pháp xây dựng Cổng thông tin là một sản phẩm phù hợp với tâm lý, xu hướng của giới trẻ; giúp chuyển tải nhanh chóng các chủ trương, chính sách, thông tin về hoạt động sáng tạo của thanh thiếu niên. Cổng thông tin phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ 4.0, mạng xã hội và các kênh truyền thông phù hợp với giới trẻ; giúp chỉ đạo, nắm bắt và  triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được thông suốt trong các cấp bộ đoàn; là thước đo hiệu quả trong việc đánh giá  thực hiện chỉ tiêu “Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến”. 

Cổng thông tin được xây dựng nhằm đảm bảo các chức năng chính sau đây:
- Là một cổng thông tin thân thiện với người dùng, dễ sử dụng, hài hòa về bố cục, hoàn hảo về tính năng với tốc độ truy cập nhanh, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập. Đảm bảo dung lượng thông tin lớn (văn bản, hình ảnh, video, âm thanh...) được lưu trữ, cập nhật liên tục trong thời gian dài và số lượng truy cập lớn với tốc độ tối đa, đảm bảo truy cập nhanh và thông tin đầy đủ với các phần của cơ sở dữ liệu.
- Giao diện tích hợp đa dạng thông tin, cung cấp các dịch vụ trực tuyến để các cá nhân có thể liên hệ với đội ngũ quản trị và chuyên gia của Cổng thông tin.
- Cổng thông tin có khả năng truy cập 24/7; ngoại trừ các rủi ro về thiên tai, về mặt kỹ thuật, cổng thông tin có khả năng hoạt động liên tục không gián đoạn, dễ dàng bảo trì, nâng cấp mà không phải ngưng hoạt động của hệ thống. Đảm bảo an ninh thông tin, hệ thống bảo mật, chống truy cập trái phép từ bên ngoài, có khả năng phát hiện sớm và hạn chế tối đa những cuộc tấn công mạng. 

* NỘI DUNG THÔNG TIN, NGÔN NGỮ THỂ HIỆN, TÊN MIỀN, NGUỒN TIN, QUẢN LÝ THÔNG TIN 
Nội dung thông tin
- Thông tin về các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về phát triển, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực. 
- Thông tin về các nội dung, giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo.
- Thông tin về các hoạt động sáng tạo trong các đối tượng thanh thiếu niên, các lĩnh vực.
- Nêu gương điển hình các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo; các gương thanh thiếu niên tiêu biểu về hoạt động sáng tạo. 
- Địa chỉ tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến của thanh thiếu niên.
- Tạo dựng các cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo trong thanh thiếu niên đối với các lĩnh vực, nội dung thu hút sự quan tâm giới trẻ.
- Tư vấn, hỗ trợ thanh thiếu niên trong việc tham mưu, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến sáng tạo trong các nội dung, lĩnh vực.
- Diễn đàn trao đổi về thông tin, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong việc đề xuất và thực hiện các ý tưởng, sáng kiến.

Loại hình thông tin
 Cổng thông tin được thể hiện trên 02 loại hình thông tin: website và ứng dụng di động. 

Tên miền
  - Website: ytuongsangtao.net
  - Tên ứng dụng di động (trên CH Play (trên Android), App Store (trên iOS)): Sáng tạo trẻ.

Nguồn tin và quản lý thông tin
- Thông tin được cung cấp bởi cá nhân, tổ chức đề xuất sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và của các cấp bộ Đoàn.
- Trích dẫn thông tin từ nguồn tin chính thức của các cơ quan báo chí hoặc trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền.
- Xây dựng quy trình xử lý thông tin tuân thủ theo quy định của luật báo chí và chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị, vận hành Cổng thông tin.
- Xây dựng cơ chế phối hợp kiểm soát, kiểm duyệt thông tin và cơ chế loại bỏ thông tin vi phạm trên Cổng thông tin đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

Các tin khác

  • Chưa có bài đăng
Bài viết nổi bật

Chưa có bài đăng

Bài viết mới

Chưa có bài đăng