STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Trần Hoàng Đương
Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Xây dựng một số thí nghiệm phục vụ giảng dạy Sinh học 10 - Phần Sinh học tế bào GDDT-028207 17/10/2018
2 Trần Tố Trân
Đông Hà - Quảng Trị
Thay đổi giáo dục, thay đổi tương lai GDDT-028162 17/10/2018
3 Cao Thị Lương Dung
Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
SKNN _ Đề tài " Giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú trong hoạt động vui chơi". GDDT-028159 17/10/2018
4 Nguyễn Thị Thu Lan
Lạng Giang - Bắc Giang
cải cách hình thức thi vào lớp 10 GDDT-028155 17/10/2018
5 Trần Diễm Châu
Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
SKKN: Giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng tại trường Mầm Non GDDT-028154 17/10/2018
6 Nguyễn Thị Thu Lan
Lạng Giang - Bắc Giang
Cải cách hình thức thi THPT Quốc Gia GDDT-028148 17/10/2018
7 vương thị kim liên
Lục Ngạn - Bắc Giang
thời gian học hiệu quả GDDT-028139 17/10/2018
8 Trần Diễm Châu
Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Tất cả vì tương lai trẻ. GDDT-028138 17/10/2018
9 Nguyễn Văn Huân
Lạng Giang - Bắc Giang
Em tôi đi thi GDDT-028136 17/10/2018
10 Cao Thị Lương Dung
Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
SKNN _ Đề tài " Giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú trong hoạt động vui chơi". GDDT-028135 17/10/2018
11 Lê Minh Nguyệt
Lạng Giang - Bắc Giang
Thành lập câu lạc bộ "Phóng viên trẻ-Ống kính học đường" tại trường THPT GDDT-028129 17/10/2018
12 Nguyễn Thị Thu Lan
Lạng Giang - Bắc Giang
Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục GDDT-028114 17/10/2018
13 Lê Quang Hùng
Lạng Giang - Bắc Giang
Thể thao lành mạnh GDDT-028112 17/10/2018
14 Nguyễn Đức Chất
Lạng Giang - Bắc Giang
Đôi bạn cùng tiến GDDT-028100 17/10/2018
15 Diệu Linh
Lạng Giang - Bắc Giang
Một số nguyên tắc học tiếng anh hiệu quả GDDT-028092 17/10/2018
16 Hoàng Hoài Nam
Lạng Giang - Bắc Giang
Nói không với bạo lực học đường GDDT-028085 17/10/2018
17 HUỲNH THỊ THANH THÚY
Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi nói mạch lạc thông qua hoạt động trong ngày của trẻ ở trường Mầm non GDDT-028078 17/10/2018
18 Trương Văn Ngọc
Lục Ngạn - Bắc Giang
Học tập hiệu quả GDDT-028073 17/10/2018
19 NÔNG THỊ TUYỀN
Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Đề tài:Một số biện pháp giúp trẻ hứng thú với môn tạo hình 3-4 tuổi. GDDT-028072 17/10/2018
20 Nguyễn Thị Nhật Linh
Lục Ngạn - Bắc Giang
Giáo duc GDDT-028065 17/10/2018