Tên ý tưởng:

Đề xuất bổ sung nội dung sử dụng các phần mềm ứng dụng gắn với chức danh thi tuyển vào nội dung tin học

Tác giả Lê Đỗ Kim Cương
Mã số giao dịch CLCBCNVC-02255
Ngày đăng 11/07/2018
Thông tin ý tưởng

Ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước hiện nay là yêu cầu cần thiết. Trong đó, vai trò của cán bộ, công chức là hết sức quan trọng. Tùy vào vị trí công tác mà họ đóng vai trò khác nhau, từ đưa ra chủ trương, định hướng, đến việc triển khai thực hiện, quản lý và cải tiến trong quá trình ứng dụng, họ cũng là người thu lại kết quả, đồng thời đánh giá hiệu quả của cả quá trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Xuất phát từ mối quan hệ giữa nhận thức với hành động: Ở cấp độ cá nhân, nhận thức đúng là cơ sở để con người hành động đúng và đem lại hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, nhận thức đúng phải được thực hiện thông qua hành động thì mới có hiệu quả cụ thể và thiết thực. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhận thức và kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ là nội dung quan trọng cần quan tâm, đặc biệt là khi tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị, như sau: Khi tổ chức thi tuyển công chức các cấp, bổ sung nội dung sử dụng các phần mềm ứng dụng gắn với chức danh thi tuyển vào nội dung tin học.

Cụ thể, đề xuất UBND cấp tỉnh, giao cho Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác định các phần mềm gắn với vị trí việc làm đã xây dựng, từ đó có kế hoạch hướng dẫn, ôn thi. Khi thi tuyển, thí sinh thao tác trên hệ thống giả định được cơ quan chức năng xây dựng. Người được tuyển dụng cơ bản nắm được những nội dung, thao tác cơ bản nếu thực hiện công việc trong thực tế.

Kêt quả thực hiện sẽ đảm bảo việc công chức khi được tuyển dụng đã có kỹ năng cơ bản, tiết kiệm thời gian, cũng như tránh tuyển dụng những cá nhân không đảm bảo yêu cầu, gây lãng phí trong cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức.

Tóm lại, quan tâm yếu tố đầu vào của đội ngũ công chức là việc làm cần thiết. Phát triển nguồn nhân lực CNTT là yếu tố quan trọng, có vai trò then chốt, quyết định thành bại của hoạt động ứng dụng CNTT nói chung và trong hoạt động của UBND huyện Gò Dầu nói riêng. Nguồn nhân lực CNTT phải đảm bảo các yêu cầu về thái độ, nhận thức và năng lực chuyên môn, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đối với hoạt động ứng dụng CNTT.

Đánh giá:           Lượt xem: 13801

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Đức Thắng
Tập đoàn Dầu khí - Đoàn khối các DNTW
Xây dựng Văn hóa Doanh Nghiệp từ Mô hình " Thư viện Sách và Văn hóa Đọc" CLCBCNVC-01785 04/07/2018
2 Nguyễn Thị Hương Linh
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Đào tạo cho nhân viên quản lý trạm CLCBCNVC-01823 04/07/2018
3 Trần Viết Tân
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Đào tạo nội bộ nhân viên tổ hạ tầng CLCBCNVC-01824 04/07/2018
4 Nguyễn Mạnh Hòa
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Phát triển hoạt động thể thao trong nơi làm việc CLCBCNVC-01880 04/07/2018
5 Nguyễn Đức Thắng
Tập đoàn Dầu khí - Đoàn khối các DNTW
Đánh giá chất lượng CB,CNVC qua việc thực hiện nhiệm vụ, tiếp xúc với Nhân dân CLCBCNVC-01916 05/07/2018
6 Hồ Thị Thuỳ Trang
Khối các cơ quan tỉnh - Tây Ninh
Công chức Nhà nước sau thi tuyển đi thực tập tại các cơ quan đoàn thể CLCBCNVC-01922 05/07/2018
7 Nguyễn Hữu Duy Minh
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Xây dựng Đầu mối liên hệ CBCNV phụ trách công việc chuyên môn Mobifone. CLCBCNVC-01935 05/07/2018