STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Chi đoàn VP Huyện uỷ
Sa Thầy - Kon Tum
Xử lý điểm nóng về chính trị CTTT-097727 19/02/2019
2 Chi đoàn VP Huyện uỷ
Sa Thầy - Kon Tum
Tham gia học tập các chuyên đề về biển đảo để hiểu và tuyên truyền cho nhân dân CTTT-097726 19/02/2019
3 Chi đoàn VP Huyện uỷ
Sa Thầy - Kon Tum
Tăng cường tuyên truyền về tôn giáo, dân tộc ở điểm làng CTTT-097725 19/02/2019
4 Chi đoàn Công an huyện
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác tuyên truyền gắn với các phong trào hỗ trợ, chăm sóc thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. CTTT-097722 19/02/2019
5 Chi đoàn Công an huyện
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác nữ công trong lực lượng công an CTTT-097721 19/02/2019
6 Đoàn thị trấn
Sa Thầy - Kon Tum
Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị trấn Sa Thầy CTTT-097719 19/02/2019
7 Đoàn thị trấn
Sa Thầy - Kon Tum
Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. CTTT-097718 19/02/2019
8 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị trấn Sa Thầy CTTT-097635 14/02/2019
9 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy bài tập Vật lý bậc THPT CTTT-097630 14/02/2019
10 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Hội nghị tuyên truyền \"Thanh niên Tịnh Biên đồng hành cùng hàng Việt Nam\" và Gameshow \"Thử tài đón giá CTTT-097612 13/02/2019
11 Huyện đoàn Sa Thầy
Sa Thầy - Kon Tum
Công tác tuyên truyền về an ninh tôn giá trong các làng có tín đồ tôn giáo CTTT-097583 13/02/2019
12 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Hành động đẹp\" CTTT-097575 13/02/2019
13 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Học Bác - Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn\" CTTT-097573 13/02/2019
14 Huỳnh Thị Tuyết Đến
Khối các cơ quan tỉnh - Hậu Giang
Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn ủy thác vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội CTTT-097541 12/02/2019
15 Võ Thị Hải
TP. Kon Tum - Kon Tum
Giải pháp đồng hành với thanh niên nông thôn trong khởi nghiệp, lập nghiệp CTTT-097527 12/02/2019
16 Bạch Thị Mân
TP. Kon Tum - Kon Tum
Thắp sáng đường quê CTTT-097519 12/02/2019
17 Trần Minh Quang...
Kon Rẫy - Kon Tum
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới CTTT-097512 12/02/2019
18 Đỗ Xuân Linh...
Kon Rẫy - Kon Tum
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung CTTT-097511 12/02/2019
19 Lâm Thị Thanh Hiền
Kon Rẫy - Kon Tum
Nâng cao chất lượng chương trình thời sự ở Đài truyền thanh - truyền hình huyện Kon Rẫy CTTT-097506 12/02/2019
20 TRẦN THỊ THÚY LOAN
Phú Tân - An Giang
Tuyên truyền trên FB CTTT-097500 11/02/2019