STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Đội vé số tình thương CTTT-093688 13/12/2018
2 Cái Tiến Nguyện
An Minh - Kiên Giang
Mô hình\" Chi Đoàn bảo vệ môi trường\" CTTT-093671 13/12/2018
3 Lưu Thanh Tâm Đào Mạnh Hùng
Việt Trì - Phú Thọ
Tìm hiểu và quảng bá về DTLS Đền Hùng qua mô hình ảo trên trò chơi Minecraft CTTT-093303 11/12/2018
4 Nguyễn Thị Thanh
Khối các cơ quan tỉnh - Gia Lai
Phát động phong trào nuôi heo đất trong Trung tâm GDTX tỉnh CTTT-093216 10/12/2018
5 Hà Thanh Kim
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tuyên truyền trên mạng xã hội, website CTTT-093207 10/12/2018
6 Trần Thị Bé Ngoan
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tuyên truyền trên đài phát thanh CTTT-093206 10/12/2018
7 Trịnh Thị Mỹ Hương
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tuyên truyền trên mạng xã hội, group zalo nhóm, website CTTT-093204 10/12/2018
8 Huỳnh Công Thành
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tuyên truyền trên đài phát thanh CTTT-093197 10/12/2018
9 Trịnh Văn Nhựng
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tuyên truyền trên mạng xã hội, website CTTT-093194 10/12/2018
10 Triệu Văn Út
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tuyên truyền trên mạng xã hội, website CTTT-093189 10/12/2018
11 Trần Văn Dĩ
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tinh gọn thủ tục hành chính CTTT-093180 10/12/2018
12 Diệp Văn Vô
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tuyên truyền trên group zalo nhóm, facebook CTTT-093177 10/12/2018
13 Lê Thanh Tùng
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tuyên truyền trên mạng xã hội, group zalo nhóm, website CTTT-093172 10/12/2018
14 Ngô Thái Hà
TP. Huế - Thừa Thiên - Huế
Xây dựng các bản tin bằng hình ảnh trong phòng họp, giao ban, truyền thống CTTT-092323 07/12/2018
15 Phạm Thu Thủy
Tam Nông - Phú Thọ
sáng tạo trong công tác tuyên truyền CTTT-092052 06/12/2018
16 Phạm Thu Thủy
Tam Nông - Phú Thọ
Cải cách về công tác tuyên truyền CTTT-091970 06/12/2018
17 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Cải tiến công tác tuyên truyền của Đoàn bằng các hoạt động trực quan sinh động CTTT-091920 06/12/2018
18 Lê Quang Đạo
Việt Trì - Phú Thọ
tuyên truyền tại địa phương CTTT-091540 05/12/2018
19 Lê Ngọc Hải
Phù Ninh - Phú Thọ
không quảng cáo thuốc lá, thuốc tân dược có công dụng nhạy cảm trên truyền hình CTTT-091433 05/12/2018
20 Nguyễn Phương Linh
Việt Trì - Phú Thọ
Thư viện góc lớp CTTT-091432 05/12/2018