STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 lê thanh tuấn
Lạng Giang - Bắc Giang
Tuyen truyen CTTT-028181 17/10/2018
2 trương đan thanh
Đông Hà - Quảng Trị
điều cần thiết để phát huy câu lạc bộ hiện nay CTTT-028174 17/10/2018
3 Ngô Thị Phương Thảo
Hiệp Hòa - Bắc Giang
Bảo vệ môi trường CTTT-028158 17/10/2018
4 Hà Thị Hoàng Yến
TP. Bắc Giang - Bắc Giang
Tiết kiệm nước CTTT-028127 17/10/2018
5 Trịnh Hương Trà
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Bắc Giang
Vệ sinh môi trường CTTT-028084 17/10/2018
6 Hà Thị Hoàng Yến
TP. Bắc Giang - Bắc Giang
Bảo vệ môi trường CTTT-028080 17/10/2018
7 Trần Thị Luyến
Hiệp Hòa - Bắc Giang
Tuyên truyền cho mọi người hiểu về luật giao thông CTTT-028068 17/10/2018
8 Trần Thị Vân Anh
Lục Ngạn - Bắc Giang
Cách bắt chuyện với con gái CTTT-028033 17/10/2018
9 Nguyễn đức nguyên
Lục Ngạn - Bắc Giang
Tiếc kiệm điện CTTT-028018 17/10/2018
10 Ngô Văn Hiếu
Hiệp Hòa - Bắc Giang
Bảo vệ môi trường CTTT-028013 17/10/2018
11 Phạm Văn Hoàn
Yên Dũng - Bắc Giang
Cách bớt nói phét CTTT-028006 17/10/2018
12 Huỳnh Tấn Phúc
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Tuyên truyền pháp luật thường xuyên c ho công nhân CTTT-027985 17/10/2018
13 Trần Thị Thanh Tâm
Lục Ngạn - Bắc Giang
Cách biến thành batman CTTT-027986 17/10/2018
14 Lê Quốc Mạnh
Lạng Giang - Bắc Giang
Cách tiêu ít tiền CTTT-027984 17/10/2018
15 Huỳnh Tấn Phúc
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Sân chơi pháp luật cho thanh niên công nhân trong khu công nghiệp CTTT-027939 17/10/2018
16 Huỳnh Tấn Phúc
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Kết nối Hội quán cùng lĩnh vực trong tỉnh Đồng Tháp CTTT-027924 17/10/2018
17 Ma Văn Trưởng
Lục Ngạn - Bắc Giang
cách làm mặt nạ siu nhân CTTT-027913 17/10/2018
18 Huỳnh Tấn Phúc
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Kết nối Hội quán ở các Hội chợ CTTT-027889 17/10/2018
19 Vi thị quỳnh Thư
Khối các cơ quan tỉnh - Bắc Giang
Tình yêu lành mạnh CTTT-027847 17/10/2018
20 Lý Thùy Dung
Khối các cơ quan tỉnh - Bắc Giang
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường CTTT-027728 17/10/2018