STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Phạm Ngọc Anh
Việt Trì - Phú Thọ
Đạo cụ tạo khói mini CNTT-093445 12/12/2018
2 Đinh Hồng Đăng Lý Hoàng Phi
Việt Trì - Phú Thọ
Website giới thiệu từ thiện CNTT-093442 12/12/2018
3 Lê Quang Huy Nguyễn Minh Tuấn Nguyễn Hoàng Nam
Việt Trì - Phú Thọ
Máy bơm thông minh CNTT-093326 11/12/2018
4 Nguyễn Đức Thuận
Việt Trì - Phú Thọ
FLAPPY BALL CNTT-093320 11/12/2018
5 Tạ Hữu Mạnh
Việt Trì - Phú Thọ
Tự học pascal CNTT-093302 11/12/2018
6 Đinh Hồng Đăng Đinh Thị Thúy Hồng 60
Việt Trì - Phú Thọ
Giới thiệu và mô phỏng mô hình 3D chùa Một Cột bằng phần mềm Minecraft CNTT-093301 11/12/2018
7 Đinh Bộ Lỉnh
Hương Trà - Thừa Thiên - Huế
Thư viện trực tuyến CNTT-093239 10/12/2018
8 Đinh Bộ Lỉnh
Hương Trà - Thừa Thiên - Huế
Thư viện trực tuyến CNTT-093238 10/12/2018
9 Nguyễn Thị Thanh
Khối các cơ quan tỉnh - Gia Lai
Tạo Ứng dụng quản lý nhà trọ giá rẻ cho sinh viên, học sinh CNTT-093217 10/12/2018
10 Nguyễn Thị Thanh
Khối các cơ quan tỉnh - Gia Lai
Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn thông qua hình thức online trên Group Facebook CNTT-093215 10/12/2018
11 Nguyễn Thị Thanh
Khối các cơ quan tỉnh - Gia Lai
Ứng dụng phần mềm trực tuyến MyAloha tạo các cuộc thi tìm hiểu trắc nghiệm trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên CNTT-093212 10/12/2018
12 Nguyễn Thị Thanh
Khối các cơ quan tỉnh - Gia Lai
Sử dụng Google Sheet tạo các biểu mẫu báo cáo cho các đơn vị đoàn cấp huyện CNTT-093211 10/12/2018
13 Trương Thị Liềm
Giồng Riềng - Kiên Giang
ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính CNTT-093201 10/12/2018
14 Huỳnh Hoàng Minh
Giồng Riềng - Kiên Giang
Lưu trữ văn bản trên mạng CNTT-093184 10/12/2018
15 Trần Văn Liệt
Giồng Riềng - Kiên Giang
ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính CNTT-093175 10/12/2018
16 Bùi Huy Hoàng
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Phú Thọ
Sử dụng công nghệ ASP.Net xây dựng phần mềm quản lý tài sản cho khoa công nghệ thông tin CNTT-093137 10/12/2018
17 Nguyễn Tiến Mạnh
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Phú Thọ
Tìm hiểu công nghệ thực tại ảo và xây dựng “Mô hình lớp học ảo” CNTT-093136 10/12/2018
18 Hà Thị Lý
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì - Phú Thọ
Nghiên cứu Framework cuả Java ứng dụng thiết kế Website thương mại CNTT-093135 10/12/2018
19 Trần Thu Trang
Cẩm Khê - Phú Thọ
Phần mềm thông tin hướng nghiệp CNTT-093090 10/12/2018
20 Nguyễn Thị Minh Tâm
Cẩm Khê - Phú Thọ
Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá CNTT-093087 10/12/2018