Tên ý tưởng:

Chương trình web thanh toán chỉ theo dõi các bộ HSTT

Tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Mã số giao dịch HDHNHC-02304
Ngày đăng 12/07/2018
Thông tin ý tưởng

Chương trình web thanh toán không chỉ theo dõi các bộ HSTT, có thể phục vụ BC chi phí sử dụng tại đơn vị và phục vụ hạch toán kế toán.

- Tạo trường nhập nguồn chi phí của bộ HSTT trên web thanh toán từ đó có thể theo dõi nguồn chi phí sử dụng đúng và theo dõi được việc thực hiện kế hoạch chi phí tại các đơn vị

- Tạo file dữ liệu tài khoản kế toán tương ứng với nguồn chi phí để có thể xuất file hạch toán định kỳ hàng tuần, hàng tháng.


Đánh giá:           Lượt xem: 128

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Trần Văn Sỹ
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Cập nhật các thông tư nghị định mới đưa lên google driver để dùng chung HDHNHC-01832 04/07/2018
2 Lê Xuân Thuần
Lạng Giang - Bắc Giang
Cải cách để người dân không còn suy nghĩ "Hành là chính". HDHNHC-01879 04/07/2018
3 Nguyen The Truong
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Sử dụng công nghệ VR làm công cụ giao tiếp giữa dân và cơ quan hành chính sự nghiệp HDHNHC-02105 09/07/2018
4 Lê Đỗ Kim Cương
Gò Dầu - Tây Ninh
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP, LÀM NỀN TẢNG XÂY DỰNG "CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ" HDHNHC-02254 11/07/2018
5  Phan Thành Trung
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
 Tích hợp hệ thống chấm và ra vào bằng vân tay HDHNHC-02301 12/07/2018
6  Nguyễn Thị Thúy
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
 Thống nhất diễn giải trên web thanh toán (áp dụng tại MobiFone) HDHNHC-02302 12/07/2018
7 Nguyễn Bích Phương Trang
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Mở thêm mã T2 trong chương trình kế toán Sunsystem để hạch toán doanh thu, chi phí theo từng cửa hàng nhằm đánh giá hiệu quả của cửa hàng (áp dụng tại MobiFone) HDHNHC-02305 12/07/2018