STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Mô hình \"Quầy giao dịch thanh niên\" CLCBCNVC-097577 13/02/2019
2 Nguyễn thiên nhi
Giồng Riềng - Kiên Giang
Nâng cao hiệu quả làm việc của giáo viên CLCBCNVC-094069 14/12/2018
3 Trần Hoàng Kiệt
An Minh - Kiên Giang
Nâng cao chất lượng Cán bộ Đoàn CLCBCNVC-093683 13/12/2018
4 hồ văn bảo
Khối các cơ quan tỉnh - Thừa Thiên - Huế
tổ chức kỳ thi tuyển dụng cán bộ, viên chức quốc gia CLCBCNVC-093487 12/12/2018
5 Phạm Thị Thu Thảo
Nam Đông - Thừa Thiên - Huế
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND CẤP XÃ THÔNG QUA TRANG SÁT HẠCH NĂNG LỰC TRỰC TUYẾN CLCBCNVC-093114 10/12/2018
6 Trần Anh Tuấn
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Mô hình 5S CLCBCNVC-092338 07/12/2018
7 PHUNGTHỊ TUYẾT TRINH
Dầu Tiếng - Bình Dương
Đổi mới tư tưởng sống và làm việc CLCBCNVC-092203 07/12/2018
8 Lê Thị Kim Khoa
Hạ Hòa - Phú Thọ
Cải cách công tác cán bộ và hiệu quả làm việc giữa cán bộ và nhân dân. CLCBCNVC-091899 06/12/2018
9 nguyễn thị hoài giang
Cửa Lò - Nghệ An
học tập CLCBCNVC-091638 05/12/2018
10 hà thị bích thủy
Việt Trì - Phú Thọ
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng đội ngũ giáo viên CLCBCNVC-090439 04/12/2018
11 Tạ Khánh Ly
Việt Trì - Phú Thọ
Lẵng hoa nhựa CLCBCNVC-089652 04/12/2018
12 ngô thị ánh khuyên
U Minh Thượng - Kiên Giang
tiết kiệm điện tại cơ quan CLCBCNVC-088425 03/12/2018
13 Hoàng Thị Hiền
Cửa Lò - Nghệ An
Tiết Kiệm Nước CLCBCNVC-086897 30/11/2018
14 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
5 giải pháp thu hút thanh niên CLCBCNVC-086405 29/11/2018
15 Lê Trần Bảo Quốc
TP. Huế - Thừa Thiên - Huế
Siết chặt luật pháp và có những hình phạt thích đáng đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi tham nhũng CLCBCNVC-084572 26/11/2018
16 Đoàn xã Quang Trung
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Để trở thành cán bộ Đoàn giỏi phải có lòng say mê nhiệt huyết CLCBCNVC-084388 26/11/2018
17 Đoàn xã Quang Trung
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Kỹ năng cơ bản của người cán bộ Đoàn CLCBCNVC-084374 26/11/2018
18 Đoàn xã Quang Trung
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
8 nội dung rèn luyện dành cho cán bộ Đoàn CLCBCNVC-084372 26/11/2018
19 Đoàn xã Quang Trung
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Phong cách “Nói đi đôi với làm” của Hồ Chí Minh với việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay CLCBCNVC-084361 26/11/2018
20 Đoàn xã Quang Trung
Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay CLCBCNVC-084356 26/11/2018