STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Nguyễn Thị Thu Huyền
Thọ Xuân - Thanh Hóa
Quản lý nhân viên công sở qua công nghệ 4.0 CCHC-029553 18/10/2018
2 Nguyễn Thị Thu Huyền
Thọ Xuân - Thanh Hóa
Dùng thẻ tet nhanh khối lượng công việc cán bộ làm hàng ngày, hàng tuần CCHC-029548 18/10/2018
3 Phạm Hải Hàng
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
Trực quan hành chính CCHC-029386 18/10/2018
4 Phạm Hải Hàng
Khối doanh nghiệp tỉnh - Đồng Tháp
5S CCHC-029382 18/10/2018
5 Trương Thị Hiền Lương
Việt Yên - Bắc Giang
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ VÂN HÀ CCHC-029327 18/10/2018
6 Tranminhthai
Đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - Đoàn khối các DNTW
Cải cách về chấm công CCHC-029322 18/10/2018
7 Đoàn xã Bồng Am
Sơn Động - Bắc Giang
Tăng kinh phí và phụ cấp hằng tháng cho bí thư chi đoàn CCHC-029195 18/10/2018
8 phan hồng hà
TP. Lạng Sơn - Lạng Sơn
Cải cách chính sách tiền lương CCHC-029122 18/10/2018
9 Bùi thu trang
TP. Lạng Sơn - Lạng Sơn
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội CCHC-029100 18/10/2018
10 Đỗ thị mỹ duyên
Phú Vang - Thừa Thiên - Huế
cải cách hành chính CCHC-029097 18/10/2018
11 Nguyễn Thị Thu Huyền
Thọ Xuân - Thanh Hóa
Đổi mới cách làm việc nơi công sở CCHC-029095 18/10/2018
12 Đoàn Trọng Tấn
Lục Ngạn - Bắc Giang
Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng trong thời kỳ mới CTTT-028649 18/10/2018
13 Lương thị hường
TP. Lạng Sơn - Lạng Sơn
Phòng chống Ma túy CCHC-029005 18/10/2018
14 Nguyễn Thị Việt Chinh
Việt Yên - Bắc Giang
Ý tưởng sáng tạo CCHC-028995 18/10/2018
15 Lê Thái Sơn
Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Xây dựng nhóm trao đổi công việc, nghiệp vụ CCHC-028913 18/10/2018
16 Huỳnh Anh Kiệt
Công an tỉnh - Trà Vinh
Tìm văn bản pháp luật chính thống CCHC-028828 18/10/2018
17 Trần Hoàng Hưng
Tam Nông - Phú Thọ
Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Hành chính Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách hành chính tiền lương CCHC-028720 18/10/2018
18 Dương Thị Ánh Tuyết
Lục Ngạn - Bắc Giang
Luộc rau CCHC-028686 18/10/2018
19 Vũ Bích Ngọc
Việt Yên - Bắc Giang
ý tưởng sáng tạo CCHC-028640 18/10/2018
20 Vũ Bích Ngọc
Việt Yên - Bắc Giang
ý tưởng sáng tạo CCHC-028631 18/10/2018