STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 La Nguyệt Anh
Giồng Riềng - Kiên Giang
Tiếp nhận kiến nghị của người dân trên cổng thông tin điện tử CCHC-093918 14/12/2018
2 Bùi Thị Lệ Chi
Việt Trì - Phú Thọ
Cải tiến phương thức đóng dấu CCHC-093256 11/12/2018
3 Nguyễn Thanh Lạc
Giồng Riềng - Kiên Giang
giảm thiểu thủ tục hành chính CCHC-093208 10/12/2018
4 Nguyễn Kim Lăng
Giồng Riềng - Kiên Giang
giảm thiểu thủ tục hành chính CCHC-093173 10/12/2018
5 Trương Huy Huân
Đại học Hùng Vương - Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng website quản lý công văn cho khoa Kỹ thuật - CN CCHC-093154 10/12/2018
6 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Giải pháp cải cách hành chính CCHC-092337 07/12/2018
7 Xã đoàn Vĩnh Thắng
Gò Quao - Kiên Giang
Giải quyết thủ tục hành chính CCHC-091906 06/12/2018
8 Nguyễn Anh Tuấn
Khối các cơ quan tỉnh - Phú Thọ
Thủ tục hành chính CCHC-091790 06/12/2018
9 Nguyễn Thanh Tâm
Khối các cơ quan tỉnh - Phú Thọ
Thủ tục hành chính CCHC-091789 06/12/2018
10 Nguyễn Thanh Tâm
Khối các cơ quan tỉnh - Phú Thọ
Thủ tục hành chính CCHC-091787 06/12/2018
11 Nguyễn Ngọc Linh
Khối các cơ quan tỉnh - Phú Thọ
Thủ tục hành chính CCHC-091721 06/12/2018
12 Nguyền Ngọc Linh
Khối các cơ quan tỉnh - Phú Thọ
Thủ tục hành chính CCHC-091718 06/12/2018
13 Đào Sơn Tùng
Việt Trì - Phú Thọ
Cải cách hành chính CCHC-091605 05/12/2018
14 Đào Hồng Vân
Phù Ninh - Phú Thọ
Tăng cường họp trực tuyến CCHC-091400 05/12/2018
15 Bùi Thị Hiền
Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao - Phú Thọ
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ tài liệu giúp cho hoạt động văn thư lưu trữ của công ty trở nên thuận tiện hơn. CCHC-090971 04/12/2018
16 Hà Đình Của
Cẩm Khê - Phú Thọ
Giải pháp cải cách hành chính CCHC-090459 04/12/2018
17 Trần Khánh Linh
Việt Trì - Phú Thọ
Cách làm bánh bao chay CCHC-089530 03/12/2018
18 Trương Thị Hà
Gio Linh - Quảng Trị
Xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại CCHC-089374 03/12/2018
19 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Quản lý thông tin cá nhân qua thẻ CCHC-089063 03/12/2018
20 Bùi Thế Anh
Khối doanh nghiệp thành phố - Hải Phòng
Sử dụng hộp thư FB để điều hành công tác đoàn ở khối và các đơn vị trực thuộc CCHC-089061 03/12/2018