STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Chi đoàn Công an huyện
Sa Thầy - Kon Tum
Cải cách hành chính trong cơ quan công an CCHC-097720 19/02/2019
2 Huyện đoàn Sa Thầy
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Kon Tum
Cải cách hành chính trong cơ quan công an CCHC-097580 13/02/2019
3 Phạm Thị Thúy Diễm
Tịnh Biên - An Giang
Thực hiện mô hình 03 không \"không viết\", \"không nộp\" và \"không hẹn\" trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và xã, thị trấn CCHC-097553 13/02/2019
4 Lê Thị Trang
TP. Kon Tum - Kon Tum
Một số biện pháp thực hiện nhằm nâng cao tính hiệu quả của công tác văn thư ở các tổ chức cơ sở Đoàn. CCHC-097533 12/02/2019
5 Nguyễn Thị Lan
TP. Kon Tum - Kon Tum
Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum CCHC-097528 12/02/2019
6 Nguyễn Trọng Bình
TP. Kon Tum - Kon Tum
Các giải pháp nâng cao vai trò trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. CCHC-097524 12/02/2019
7 Trang Huy Thông
TP. Kon Tum - Kon Tum
Sinh hoạt chi đoàn trên mạng xã hội CCHC-097523 12/02/2019
8 Thái Quang Thanh
TP. Kon Tum - Kon Tum
Nâng cao hiệu quả hoạt động Đội, nhóm, Câu lạc bộ bằng sử dụng tiện ích facebook groups CCHC-097518 12/02/2019
9 Xiêng Thanh Phúc
TP. Kon Tum - Kon Tum
Ứng dụng văn phòng điện tử Eoffice trong công tác trao đổi thông tin tại cơ quan CCHC-097517 12/02/2019
10 Phan Duy Huynh
Kon Rẫy - Kon Tum
Tổ chức việc học tập nghiệp vụ gắn với công tác thi đua CCHC-097516 12/02/2019
11 Lê Song Hùng...
Kon Rẫy - Kon Tum
Nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động giám sát của HĐND xã Đăk Ruồng CCHC-097515 12/02/2019
12 Nguyễn Thành Long...
Kon Rẫy - Kon Tum
Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Kon Rẫy CCHC-097514 12/02/2019
13 Võ Thị Trang
Kon Rẫy - Kon Tum
Một số giải pháp nâng cao văn hóa công sở ở cơ quan hành chính nhà nước CCHC-097509 12/02/2019
14 Nguyễn Văn Thủy; Ngô Thị Ly
Kon Rẫy - Kon Tum
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy CCHC-097505 12/02/2019
15 Vũ Bá Khải
Kon Plông - Kon Tum
Cải tiến nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cấp huyện. CCHC-097494 11/02/2019
16 Đỗ Ngọc Sơn
Kon Plông - Kon Tum
Nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng HĐND và UBND huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2022 CCHC-097493 11/02/2019
17 Phạm Thị Lợi
Kon Plông - Kon Tum
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của văn phòng HĐND-UBND huyện KonPlông CCHC-097492 11/02/2019
18 Đoàn Thị Thùy Phương
Kon Plông - Kon Tum
Bí thư cấp ủy phụ trách công tác tư tưởng CCHC-097490 11/02/2019
19 Pham Thanh Hà
Kon Plông - Kon Tum
Công tác tham mưu nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo CCHC-097489 11/02/2019
20 Trịnh thế Mạnh
Kon Plông - Kon Tum
Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến từ trụ sở huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum CCHC-097487 11/02/2019