Tên ý tưởng:

Cải cách để người dân không còn suy nghĩ "Hành là chính".

Tác giả Lê Xuân Thuần
Mã số giao dịch HDHNHC-01879
Ngày đăng 04/07/2018
Thông tin ý tưởng

Hiện nay các tủ sách pháp luật không phát huy được tác dụng về tuyên truyền phổ biến giáo dục Phát luật. thực tế  thẫm chí là phần lơn số người dân đi làm các hồ sơ thủ tục hành chính vd như Khai sinh, khai tử, kết hôn.......không biết mình phải mang những loại giấy tờ gì chính vì vậy chúng ta cần khi thay vào đó là  bằng cách tuyên truyền thực tế để giám bớt được kinh phí cũng như các thủ tục hành chính.

thứ nhất cần có trang mạng xã hội riêng của từng ngành để công khai tuyên truyền, cập nhật up date nhưng Chính sách mới Luật mối một cách thương xuyên, tiếp đến là người dân có thẻ đăng kí làm việc và các thủ tục hành chính qua mạng internet.

(về lĩnh vực Tư pháp, tại cơ quan chúng tôi đang triển khai cho mọi công dân, đặc biệt là đối tượng công nhân thực hiện việc đăng kí và làm các thủ tục hành chính cần thiết vào ngày chủ nhật )

Đánh giá:           Lượt xem: 260

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Trần Văn Sỹ
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Cập nhật các thông tư nghị định mới đưa lên google driver để dùng chung HDHNHC-01832 04/07/2018
2 Nguyen The Truong
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Sử dụng công nghệ VR làm công cụ giao tiếp giữa dân và cơ quan hành chính sự nghiệp HDHNHC-02105 09/07/2018
3 Lê Đỗ Kim Cương
Gò Dầu - Tây Ninh
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP, LÀM NỀN TẢNG XÂY DỰNG "CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ" HDHNHC-02254 11/07/2018
4  Phan Thành Trung
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
 Tích hợp hệ thống chấm và ra vào bằng vân tay HDHNHC-02301 12/07/2018
5  Nguyễn Thị Thúy
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
 Thống nhất diễn giải trên web thanh toán (áp dụng tại MobiFone) HDHNHC-02302 12/07/2018
6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Chương trình web thanh toán chỉ theo dõi các bộ HSTT HDHNHC-02304 12/07/2018
7 Nguyễn Bích Phương Trang
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Mở thêm mã T2 trong chương trình kế toán Sunsystem để hạch toán doanh thu, chi phí theo từng cửa hàng nhằm đánh giá hiệu quả của cửa hàng (áp dụng tại MobiFone) HDHNHC-02305 12/07/2018