Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020