Chương trình truyền hình Sáng tạo trẻ Kỳ 10 “Vật liệu xốp Xerogel từ giấy tái chế ứng dụng xử lý ô nhiễm dầu”