Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ X năm 2019

Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ X năm 2019 được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Quảng Ninh trong 02 ngày 30 - 31/5/2019