Giải thưởng thanh niên Quả cầu vàng

Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng được tổ chức từ năm 2003, trao thường niên cho những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Từ năm 2003 đến năm 2010, Giải thưởng triển khai duy nhất trong lĩnh vực công nghệ thông ti