Tên ý tưởng:

 Tích hợp hệ thống chấm và ra vào bằng vân tay

Tác giả  Phan Thành Trung
Mã số giao dịch HDHNHC-02301
Ngày đăng 12/07/2018
Thông tin ý tưởng

- Tất cả các hệ thống thẻ từ để ra vào tòa nhà, sử dụng thang máy được tích hợp chuyển sang vận hành bằng cách nhận diện vân tay.

- Khi nhân viên quẹt vân tay, hệ thống chấm công cũng tự động ghi nhận lại và tiền hành lọc các dữ liệu ghi nhận cho mục đích chấm công: 

o Đối với thời điểm đầu giờ: ghi nhận lần chấm công sớm nhất trong ngày,

o Đối với thời điểm hết giờ: ghi nhận lần chấm công cuối cùng trong ngày."


Đánh giá:           Lượt xem: 248

Những Ý tưởng cùng lĩnh vực

STT Tên tác giả Ý tưởng Mã số Ngày
1 Trần Văn Sỹ
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Cập nhật các thông tư nghị định mới đưa lên google driver để dùng chung HDHNHC-01832 04/07/2018
2 Lê Xuân Thuần
Lạng Giang - Bắc Giang
Cải cách để người dân không còn suy nghĩ "Hành là chính". HDHNHC-01879 04/07/2018
3 Nguyen The Truong
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Sử dụng công nghệ VR làm công cụ giao tiếp giữa dân và cơ quan hành chính sự nghiệp HDHNHC-02105 09/07/2018
4 Lê Đỗ Kim Cương
Gò Dầu - Tây Ninh
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP, LÀM NỀN TẢNG XÂY DỰNG "CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ" HDHNHC-02254 11/07/2018
5  Nguyễn Thị Thúy
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
 Thống nhất diễn giải trên web thanh toán (áp dụng tại MobiFone) HDHNHC-02302 12/07/2018
6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Chương trình web thanh toán chỉ theo dõi các bộ HSTT HDHNHC-02304 12/07/2018
7 Nguyễn Bích Phương Trang
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - Đoàn khối các DNTW
Mở thêm mã T2 trong chương trình kế toán Sunsystem để hạch toán doanh thu, chi phí theo từng cửa hàng nhằm đánh giá hiệu quả của cửa hàng (áp dụng tại MobiFone) HDHNHC-02305 12/07/2018